FYSIK Kahoot

Kahoot – Grundfysik

Avsnitt Antal begrepp Områden
21 Atomen, Dimensioner, Densitet, Översikt kraft
27 Tryck i vatten, Arkimedes princip, Tryck i luft, Övertryck och undertryck, Aggregationsformer
 25 Värmeutvidgning, Temperaturskalor, Värmespridning, Meterologi
 21 Väderfenomen 1 &2, Högtryck och lågtryck, Väderkartor, Jordens strålningsbalans

Kahoot – Elektricitet & Magnetism

Avsnitt Antal begrepp Områden
 19 Energi, Energiövergångar, Statisk elektricet
 23 Spänning och ström, Ledning och resistans, Ohms lag, Elektrisk effekt,
 22 Kopplingsschema, Serie och parallellkoppling, Elsäkerhet, Magnetism, Elektromagneter, Elmotorn och generatorn

Kahoot – Akustik

Avsnitt Antal begrepp Områden
 20 Vad är ljud?, Att beskriva ljud Amplitud, Att beskriva ljud Frekvens, Ljudets hastighet
 28 Instrument, Örat och hörseln, Mer om ljud

Kahoot – Optik 

Avsnitt Antal begrepp Områden
 21 Vad är ljus? Reflektion, Konvexa speglar, Konkava speglar, Ljusbrytning, Linser
 24 Ögat och syn, Elektromagnetisk strålning, Mer om ljus

Kahoot – Mekanik 

Avsnitt Antal begrepp Områden
 17 Översikt kraft, Kraftpilar 1 & 2, Friktionskraft, Normalkraft och gravitationskraft, Tyngdpunkt och stödyta,
 19 Likformig rörelse, Olikformig rörelse, Newtons lagar, Centralrörelse
 20 Fysikaliskt arbete och effekt, Enkla maskiner, Hävstänger, Mekaniskt energi

Kahoot – Atomfysik 

Avsnitt Antal begrepp Områden
 24 Atomens milstolpar, Atomkunskap, Isotoper,
 25 Ljusemission, Elektromagnetisk strålning, Alfa beta gamma,
26 Halveringstid, Nyttig strålning, Faror med radioaktivitet, Kärnenergi,

Kahoot – Energikällor 

Avnitt Antal begrepp Områden
 18 Energikällor överblick, Energikällor historia, Energidistribution,
 20 Kärnkraft, Vattenkraft, Kolkraft
20 Vindkraft, Solkraft, Geotermiskt energi, Kraftvärmeverk

Kahoot – Astronomi 

 17 Astronomi i Forntiden, Geocentrisk världsbild, Heliocentrisk världsbild
20 Astronomin milstolpar, Big bang, Solsystemet,
19 En stjärnas liv, Mer om stjärnor, Himlakroppar
20 Universums död, Galaxer, Rymdforskning, Liv i universum

Photos: