Biologi – Genetik

99 kr

Innehåller: Genetik – en kort historik, DNA-molekylens beståndsdelar, Du är dina proteiner, Mitos och meios, DNA-molekyler, Vad bestämmer kön?, Dominanta och recessiva gener, Korsningsscheman, Könsbundet arv, Mer om genetiskt arv, Mutationer, Genetiska sjukdomar, Bioteknik, Genteknik och mat, Kloning, Genteknik i polisens tjänst, Mer om genetik.

Kategori:

Beskrivning

Utskriften av genetik på UgglansNO.se

  • 17 sidor text och 17 sidor med övningar.
  • Format: Pdf
  • Tillåtelse att skriva ut en klassuppsättning