Fysik – Grundfysik

99 kr

Innehåller: Atomen, Dimensioner, Densitet, Översikt kraft, Översikt tryck, Tryck i vatten, Archimedes princip, Tryck i luft, Övertryck och undertryck, Aggressionsformer, Värmeutvidgning, Temperaturskalor, Värmespridning, Meteorologi, Väderfenomen 1, Väderfenomen 2, Högtryck och lågtryck, Väderkartor, Jordens strålningsbalans

Kategori:

Beskrivning

Utskriften av grundfysik på UgglansNO.se

  • 18 sidor text och 18 sidor med övningar.
  • Format: Pdf
  • Tillåtelse att skriva ut en klassuppsättning