Biologi – Ekologi

99 kr

Innehåller:  Ekosystem, Ekologiska begrepp, Fotosyntes och cellandning, Kolets kretslopp, Näringskedja och näringsväv, Näringspyramiden, Balans, Konkurrens, Anpassning, Biotop barrskog, Biotop sjön, Biotop havet, Biologisk mångfald, Människans påverkan

Kategori:

Beskrivning

Utskriften av ekologi på UgglansNO.se

  • 14 sidor text och 14 sidor med övningar.
  • Format: Pdf
  • Tillåtelse att skriva ut och kopiera upp en klassuppsättning.