Blooket Biologi

Blooket – Grundbiologi

Vad är liv? Cellen, De fyra grundcellerna Begreppet art, Att dela in organismer, De minsta organismerna 1 & 2, Virus Djurrikets släktträd, Djur 1 & 2,  Växter 1 & 2, Svampar

Blooket – Ekologi

Ekosystem, Fotosyntes och cellandning, Kolets kretslopp, Näringskedja och näringsväv, Näringspyramiden, Balans, Konkurrens, Anpassning, Biotop skogen, Biotop sjön, Biotop havet, Biologisk mångfald, Människans påverkan

Blooket – Människokroppen

Vad är en människa? Celler, Cancer Näringsämnen, Matspjälkning 1 Matspjälkning 2, Andning, Hjärta och blodomlopp
Blodet, Kroppens avfall Hud, Skelett, Muskler

Blooket – Att bli sjuk

Att bli sjuk 1, Att bli sjuk 2, Immunförsvaret, Vanliga sjukdomar

Blooket – Nervsystemet & hjärnan

Nervcellen Nervsystemet, storhjärnan, hjärnans delar Mer om hjärnan, Intelligens, Känsel, Lukt och smaksinne
Hörsel och balanssinnet, Ögat och syn, Hormoner, Hjärnans sjukdomar

Blooket – Sexualitet, samtycke och relationer

Puberteten, Snoppen Snippan, Menscykeln Att bli gravid, preventivmedel, könssjukdomar, Förhållanden
Pornografi, MeToo & samtycke, HBTQIA+ Sex och brott, Feminism och jämställdhet

Blooket – Genetik

Genetik  – en kort historik, DNA-molekylens beståndsdelar, Du är dina proteiner, Mitos och meios DNA – molekylen, Vad bestämmer kön? Dominanta och recessiva anlag, Korsningsschema, Könsbundet arv, Mer om genetiskt arv, Mutationer Genetiska sjukdomar, Bioteknik, Genteknik och mat, Kloning,  Genteknik i polisens tjänst, Mer om genetik

Blooket – Evolution

 
Livets uppkomst, Hur fungerar evolutionen? Charles Darwin, Bevis för evolutionsteorin 1 & 2 Mer om evolutionen, Jordens historia 1 & 2, Massdöd, Människans evolution 1 & 2 & 3
Foto:
  • Grundbiologi: ? / Pixabay
  • Ekologi: : Lars Nissen / Pixabay
  • Människokroppen: Skitterfoto / Pixabay
  • Att bli sjuk: Myriams-Fotos / Pixabay
  • Hjärnan och nervsystemet: ColiNOOB / Pixabay
  • Sex och samlevnad: Geralt  / Pixabay
  • Genetik: Qimono / Pixabay
  • Evolution: Keesey /flickr (CC-BY-NC-SA 3.0)