Träna begrepp KEMI

Förmåga: Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband.

Mål & tanke: Träna och nöta in de vanligaste (och kanske några ovanliga)  begrepp i olika områden inom kemin.

Foto: