Blooket Fysik

Blooket – Grundfysik

Atomen, Dimensioner, Densitet, Översikt kraft Tryck i vatten, Arkimedes princip, Tryck i luft, Övertryck och undertryck Aggregationsformer, Värmeutvidgning, Temperaturskalor, Värmespridning,

Blooket – Meteorologi

Meteorologi, Väderfenomen 1 &2, Högtryck och lågtryck, Väderkartor, Jordens strålningsbalans

Blooket – Elektricitet & Magnetism

Energi, Energiövergångar, Statisk elektricitet Spänning och ström, Ledning och resistans, Ohms lag, Elektrisk effekt, Kopplingsschema Serie och parallellkoppling, Elsäkerhet, Magnetism, Elektromagneter, Elmotorn och generatorn

Blooket Akustik

Vad är ljud?, Att beskriva ljud Amplitud, Att beskriva ljud Frekvens, Ljudets hastighet Instrument, Örat och hörseln, Mer om ljud

Blooket Optik

Vad är ljus? Reflektion, Konvexa speglar, Konkava speglar, Ljusbrytning, Linser Ögat och syn, Elektromagnetisk strålning, Mer om ljus

Blooket Mekanik

Översikt kraft, Kraftpilar 1 & 2, Friktionskraft, Normalkraft och gravitationskraft, Tyngdpunkt och stödyta Likformig rörelse, Olikformig rörelse, Newtons lagar, Centralrörelse Fysikaliskt arbete och effekt, Enkla maskiner, Hävstänger, Mekaniskt energi

Blooket Atomfysik

 Atomens milstolpar, Atomkunskap, Isotoper Ljusemission, Elektromagnetisk strålning, Alfa beta gamma Halveringstid, Nyttig strålning, Faror med radioaktivitet, Kärnenergi

Blooket Energikällor

Energikällor överblick, Energikällor historia, Energidistribution, Kärnkraft, Vattenkraft, Kolkraft Vindkraft, Solkraft, Geotermiskt energi, Kraftvärmeverk

Blooket Astronomi

Astronomi i Forntiden, Geocentrisk världsbild, Heliocentrisk världsbild Astronomin milstolpar, Big bang, Solsystemet, En stjärnas liv, Mer om stjärnor, Himlakroppar
Universums död, Galaxer, Rymdforskning, Liv i universum

Photos :

  • Grundfysik – ? / FullHDwall
  • Elektricitet – ESB Professional (royalty free) / Shutterstock
  • Akustik – Sergey Nivens / Shutterstock
  • Optik – Tookapic / Pixabay
  • Mekanik – Gualtiero Boffi /Shutterstock
  • Atomfysik – Roman Sigaev / Shutterstock
  • Energikällor – Peter Dargatz /Pixabay
  • Astronomi – Free-Photos /Pixabay