Quizlet biologi

Grundbiologi

Avsnitt Antal begrepp Områden
   22 Vad är liv? Cellen, De fyra grundcellerna
   19 Begreppet art, Att dela in organismer, De minsta organismerna 1 & 2, Virus
   21 Djurrikets släktträd, Djur 1 & 2,  Växter 1 & 2, Svampar

Ekologi

Avsnitt Antal begrepp Områden
   19 Ekosystem, Fotosyntes och cellandning, Kolets kretslopp,
   19 Näringskedja och näringsväv, Näringspyramiden, Balans, Konkurrens, Anpassning,
21 Biotop skogen, Biotop sjön, Biotop havet, Biologisk mångfald, Människans påverkan

Människokroppen

Avsnitt Antal begrepp Områden
   21 Vad är en människa? Celler, Cancer
   25 Näringsämnen, Matspjälkning 1
   24 Matspjälkning 2, Andning, Hjärta och blodomlopp
  14 Blodet, Kroppens avfall
19 Hud, Skelett, Muskler
22 Att bli sjuk 1, Att bli sjuk 2, Immunförsvaret, Vanliga sjukdomar

Nervsystemet & hjärnan

Avsnitt Antal begrepp Områden
17 Nervcellen
25 Nervsystemet, storhjärnan, hjärnans delar
19 Mer om hjärnan, Intelligens, Känsel, Lukt och smaksinne
20 Hörsel och balanssinnet, Ögat och syn, Hormoner, Hjärnans sjukdomar

Sex och samlevnad

Avsnitt Antal begrepp Områden
  Kommer någon dag.

Genetik

Avsnitt Antal begrepp Områden
   22 Genetik  – en kort historik, DNA-molekylens beståndsdelar, Du är dina proteiner, Mitos och meios
   25 DNA – molekylen, Vad bestämmer kön? Dominanta och recessiva anlag, Korsningsschema, Könsbundet arv, Mer om genetiskt arv, Mutationer
   22 Genetiska sjukdomar, Bioteknik, Genteknik och mat, Kloning,  Genteknik i polisens tjänst, Mer om genetik

Evolution

Avnitt Antal begrepp Områden
  22 Livets uppkomst, Hur fungerar evolutionen? Charles Darwin, Bevis för evolutionsteorin 1 & 2
   21 Mer om evolutionen, Jordens historia 1 & 2, Massdöd, Människans evolution 1 & 2 & 3
Foto: