Quizlet biologi

Grundbiologi

Vad är liv? Cellen, De fyra grundcellerna Begreppet art, Att dela in organismer, De minsta organismerna 1 & 2, Virus Djurrikets släktträd, Djur 1 & 2,  Växter 1 & 2, Svampar

Ekologi

Ekosystem, Fotosyntes och cellandning, Kolets kretslopp, Näringskedja och näringsväv, Näringspyramiden, Balans, Konkurrens, Anpassning, Biotop skogen, Biotop sjön, Biotop havet, Biologisk mångfald, Människans påverkan

Människokroppen

Vad är en människa? Celler, Cancer Näringsämnen, Matspjälkning 1 Matspjälkning 2, Andning, Hjärta och blodomlopp
Blodet, Kroppens avfall Hud, Skelett, Muskler

Att bli sjuk

Att bli sjuk 1, Att bli sjuk 2, Immunförsvaret, Vanliga sjukdomar

Nervsystemet & hjärnan

Nervcellen Nervsystemet, storhjärnan, hjärnans delar Mer om hjärnan, Intelligens, Känsel, Lukt och smaksinne
Hörsel och balanssinnet, Ögat och syn, Hormoner, Hjärnans sjukdomar

Sexualitet, samtycke och relationer

Puberteten, Snoppen Snippan, Menscykeln Att bli gravid, preventivmedel, könssjukdomar, Förhållanden
Pornografi, MeToo & samtycke, HBTQIA+ Sex och brott, Feminism och jämställdhet

Genetik

Genetik  – en kort historik, DNA-molekylens beståndsdelar, Du är dina proteiner, Mitos och meios DNA – molekylen, Vad bestämmer kön? Dominanta och recessiva anlag, Korsningsschema, Könsbundet arv, Mer om genetiskt arv, Mutationer Genetiska sjukdomar, Bioteknik, Genteknik och mat, Kloning,  Genteknik i polisens tjänst, Mer om genetik

Evolution

 
Livets uppkomst, Hur fungerar evolutionen? Charles Darwin, Bevis för evolutionsteorin 1 & 2 Mer om evolutionen, Jordens historia 1 & 2, Massdöd, Människans evolution 1 & 2 & 3
Foto: