Quizlet biologi

Grundbiologi

Avsnitt Antal begrepp Områden
   22 Vad är liv? Cellen, De fyra grundcellerna
   19 Begreppet art, Att dela in organismer, De minsta organismerna 1 & 2, Virus
   20 Djurrikets släktträd, Djur 1 & 2,  Växter 1 & 2, Svampar

Ekologi

Avsnitt Antal begrepp Områden
   21 Ekosystem, Fotosyntes och cellandning, Kolets kretslopp, Näringskedja och näringsväv, Näringspyramiden, Balans
   24 Konkurrens, Anpassning, Biotop skogen, Biotop sjön, Biotop havet, Biologisk mångfald, Människans påverkan

Människokroppen

Avsnitt Antal begrepp Områden
   27 Vad är en människa? Celler, Cancer, Näringsämnen
   27 Matspjälkning 1 &2, Andning,
   29 Hjärta och blodomlopp, Blodet, Kroppens avfall, Hud, Skelett
   27 Muskler, Att bli sjuk 1 & 2, Immunförsvaret, Vanliga sjukdomar

Nervsystemet & hjärnan

Avsnitt Antal begrepp Områden
Kommer någon dag.

Sex och samlevnad

Avsnitt Antal begrepp Områden
  Kommer någon dag.

Genetik

Avsnitt Antal begrepp Områden
   21 Genetik  – en kort historik, DNA-molekylens beståndsdelar, Du är dina proteiner, Mitos och meios
   21 DNA – molekylen, Vad bestämmer kön? Dominanta och recessiva anlag, Korsningsschema, Könsbundet arv, Mer om genetiskt arv, Mutationer
   17 Genetiska sjukdomar, Bioteknik, Genteknik och mat, Kloning,  Genteknik i polisens tjänst, Mer om genetik

Evolution

Avnitt Antal begrepp Områden
   18 Livets uppkomst, Hur fungerar evolutionen? Charles Darwin, Bevis för evolutionsteorin 1 & 2
   20 Mer om evolutionen, Jordens historia 1 & 2, Massdöd, Människans evolution 1 & 2 & 3