Quizlet biologi

Grundbiologi

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Grundbiologi 1  22 Vad är liv? Cellen, De fyra grundcellerna
 Grundbiologi 2  19 Begreppet art, Att dela in organismer, De minsta organismerna 1 & 2, Virus
 Grundbiologi 3  20 Djurrikets släktträd, Djur 1 & 2,  Växter 1 & 2, Svampar

Ekologi

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Ekologi 1  21 Ekosystem, Fotosyntes och cellandning, Kolets kretslopp, Näringskedja och näringsväv, Näringspyramiden, Balans
 Ekologi 2  24 Konkurrens, Anpassning, Biotop skogen, Biotop sjön, Biotop havet, Biologisk mångfald, Människans påverkan

Människokroppen

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Människokroppen 1  27 Vad är en människa? Celler, Cancer, Näringsämnen
 Människokroppen 2  27 Matspjälkning 1 &2, Andning,
 Människokroppen 3  29 Hjärta och blodomlopp, Blodet, Kroppens avfall, Hud, Skelett
 Människokroppen 4  27 Muskler, Att bli sjuk 1 & 2, Immunförsvaret, Vanliga sjukdomar

Nervsystemet & hjärnan

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Under produktion klar påsk18

Sex och samlevnad

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Under produktion klar påsk18

Genetik

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Genetik 1  21 Genetik  – en kort historik, DNA-molekylens beståndsdelar, Du är dina proteiner, Mitos och meios
 Genetik 2  21 DNA – molekylen, Vad bestämmer kön? Dominanta och recessiva anlag, Korsningsschema, Könsbundet arv, Mer om genetiskt arv, Mutationer
 Genetik 3  17 Genetiska sjukdomar, Bioteknik, Genteknik och mat, Kloning,  Genteknik i polisens tjänst, Mer om genetik

Evolution

Avnitt Antal begrepp Områden
 Evolution 1  18 Livets uppkomst, Hur fungerar evolutionen? Charles Darwin, Bevis för evolutionsteorin 1 & 2
 Evolution 2  20 Mer om evolutionen, Jordens historia 1 & 2, Massdöd, Människans evolution 1 & 2 & 3