Deltest biologi

Förmåga: Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband.

Mål & tanke: Att få klurigare frågor i lagom dos. Gör dessa helst i små grupper.

Grundbiologi

 Deltest Områden
Grundbiologi 1 Vad är liv? Cellen, De fyra grundcellerna, Begreppet art, Att dela in organismer, De minsta organismerna 1 & 2,
Grundbiologi 2 Virus, Djurrikets släktträd, Djur 1 & 2,  Växter 1 & 2, Svampar

Ekologi

 Deltest Områden
Ekologi 1 Ekosystem, Fotosyntes och cellandning, Kolets kretslopp, Näringskedja och näringsväv,
Ekologi 2  Näringspyramiden, Balans, Konkurrens, Anpassning, Biotop skogen,
Ekologi 3 Biotop sjön, Biotop havet, Biologisk mångfald, Människans påverkan

Människokroppen

 Deltest Områden
Människokroppen 1 Vad är en människa? Celler, Cancer, Näringsämnen, Matspjälkning 1 &2
Människokroppen 2 Andning, Hjärta och blodomlopp, Blodet, Kroppens avfall, Hud, Skelett, Muskler
Människokroppen 3

 

Att bli sjuk 1 & 2, Immunförsvaret, Vanliga sjukdomar

Nervsystemet & hjärnan

 Deltest Antal begrepp Områden
 Under produktion klar påsk18

Sex och samlevnad

 Deltest Antal begrepp Områden
 Under produktion klar påsk18

Genetik

 Deltest Områden
Genetik 1 Genetik  – en kort historik, DNA-molekylens beståndsdelar, Du är dina proteiner, Mitos och meios, DNA – molekylen, Vad bestämmer kön?
Genetik 2 Dominanta och recessiva anlag, Korsningsschema, Könsbundet arv, Mer om genetiskt arv, Mutationer
 Genetik 3 Genetiska sjukdomar, Bioteknik, Genteknik och mat, Kloning,  Genteknik i polisens tjänst, Mer om genetik

Evolution

 Deltest Områden
Evolution 1 Livets uppkomst, Hur fungerar evolutionen? Charles Darwin, Bevis för evolutionsteorin 1 & 2
Evolution 2 Mer om evolutionen, Jordens historia 1 & 2, Massdöd, Människans evolution 1 & 2 & 3