Deltest biologi

Förmåga: Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband.

Mål & tanke: Att få klurigare frågor i lagom dos. Gör dessa helst i små grupper.

Grundbiologi

 Deltest Områden
Vad är liv? Cellen, De fyra grundcellerna, Begreppet art, Att dela in organismer
De minsta organismerna, Virus, Djurrikets släktträd, Djur,  Växter, Svampar

Ekologi

 Deltest Områden
Ekosystem, Fotosyntes och cellandning, Kolets kretslopp
Näringskedja och  näringsväv,  Näringspyramiden, Balans, Konkurrens, Anpassning, Biotop skogen
Biotop sjön, Biotop havet, Biologisk mångfald, Människans påverkan

Människokroppen

 Deltest Områden
Vad är en människa? Celler, Cancer, Näringsämnen, Matspjälkning 1 &2
Andning, Hjärta och blodomlopp, Blodet, Kroppens avfall, Hud, Skelett, Muskler

Att bli sjuk

Att bli sjuk 1 & 2, Immunförsvaret, Vanliga sjukdomar

Nervsystemet & hjärnan

 Deltest Områden
Nervcellen, Nervsystemet, Storhjärnan, Hjärnans delar, Mer om hjärnan, Intelligens
Känsel, Lukt och smak, Hörsel och balans, Öga och syn, Hormoner, Nervsystemets sjukdomar

Sex och samlevnad

 Deltest Områden
Puberteten, Snoppen, Snippan, Menscykeln
Att bli gravid, Preventivmedel, Könssjukdomar, Förhållanden, Att ha sex
Porr, MeToo & samtycke, HBTQIA+, Sex och brott, Feminism och jämställdhet

Genetik

 Deltest Områden
Genetik  – en kort historik, DNA-molekylens beståndsdelar, Du är dina proteiner, Mitos och meios, DNA – molekylen, Vad bestämmer kön?
Dominanta och recessiva anlag, Korsningsschema, Könsbundet arv, Mer om genetiskt arv, Mutationer
Genetiska sjukdomar, Bioteknik, Genteknik och mat, Kloning,  Genteknik i polisens tjänst, Mer om genetik

Evolution

 Deltest Områden
Livets uppkomst, Hur fungerar evolutionen? Charles Darwin, Bevis för evolutionsteorin 1 & 2
Mer om evolutionen, Jordens historia 1 & 2, Massdöd, Människans evolution 1 & 2 & 3
Foto: