Deltest kemi

Förmåga: Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband.

Mål & tanke: Att få klurigare frågor i lagom dos. Gör dessa helst i små grupper.

Grundkemi

 Deltest Områden
 Grundkemi 1 Vad är kemi? Kemihistoria, Kemisäkerhet, Atomen, Partikelmodellen
 Grundkemi 2 Blandningar, Att separera blandningar, Kemiska reaktioner, Kemiska formler

Gas, metall, vatten och pH 

 Deltest Områden
 Gas, metall,  vatten och pH 1 Luftens gaser 1 & 2, Påvisa gaser, Luftföroreningar, Eld, Vattnets egenskaper 1 & 2, Översikt pH
 Gas, metall, vatten och pH 2 Metaller, Indikatorer, Syror, Baser Neutralisation, Att rena dricksvatten, Att rena avloppsvatten

Organisk kemi

 Deltest Områden
 Organisk kemi 1 Det unika kolet, Kolets kretslopp, Rent kol, Metanserie, Isomerer,
 Organisk kemi 2  Alkener & alkyner, Alkoholer, Karboxylsyror och estrar, Formelskrivning vid förbränning, Fossila bränslen, Bränslen för fordon
 Organisk kemi 3 Kolhydrater, Kolhydrater 2, Fetter, Proteiner, Vitamin och mineral

En hållbar utveckling

 Deltest Områden
 Hållbar utveckling 1 Hållbar utveckling, Övergödning, Försurning, Global uppvärmning, Farliga kemikalier,
 Hållbar utveckling 2 Miljögifter, Mikroplaster, Ekologiskt & närproducerat, Hållbar konsumtion, Cirkulär ekonomi

Periodiska systemet & Salter

 Deltest Områden
 Periodiska systemet 1 Atomkunskap, Periodiska systemet, Grundämnesfamiljer, Metallbindningar,
 Periodiska systemet 2 Molekylbindning, Jonbindning, Att bilda salter 1 & 2, Världsberömda salter, Analysera salter, Syror och baser

Materiallära

Deltest Områden
 Material 1 Material översikt, Metaller Järn, Metaller Aluminium, Metaller Koppar
 Material 2 Plast, Plast och miljö, Trä, Livscykelanalys, Kemikalier i hemmet, Framtidens material

Elektrokemi

Deltest Områden
 Elektrokemi Spänningsserien, Oxidation & reduktion, Galvaniska element, Korrosion, Elektrolys, Batterier