Deltest kemi

Förmåga: Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband.

Mål & tanke: Att få klurigare frågor i lagom dos. Gör dessa helst i små grupper.

Grundkemi

 Deltest Områden
Vad är kemi? Kemihistoria, Kemisäkerhet, Atomen, Partikelmodellen
Blandningar, Att separera blandningar, Kemiska reaktioner, Kemiska formler

Gas, metall, vatten och pH 

 Deltest Områden
Luftens gaser 1 & 2, Påvisa gaser, Luftföroreningar, Eld, Vattnets egenskaper 1 & 2, Översikt pH
Metaller, Indikatorer, Syror, Baser Neutralisation, Att rena dricksvatten, Att rena avloppsvatten

Organisk kemi

 Deltest Områden
Det unika kolet, Kolets kretslopp, Rent kol, Metanserie, Isomerer,
 Alkener & alkyner, Alkoholer, Karboxylsyror och estrar, Formelskrivning vid förbränning, Fossila bränslen, Bränslen för fordon

Matens kemi

Kolhydrater, Kolhydrater 2, Fetter, Proteiner, Vitamin och mineral

En hållbar utveckling

 Deltest Områden
Hållbar utveckling, Övergödning, Försurning, Global uppvärmning, Farliga kemikalier,
Miljögifter, Mikroplaster, Ekologiskt & närproducerat, Hållbar konsumtion, Cirkulär ekonomi

Periodiska systemet & Salter

 Deltest Områden
Atomkunskap, Periodiska systemet, Grundämnesfamiljer, Metallbindningar,
Molekylbindning, Jonbindning, Att bilda salter 1 & 2, Världsberömda salter, Analysera salter, Syror och baser

Materiallära

Deltest Områden
Material översikt, Metaller Järn, Metaller Aluminium, Metaller Koppar
Plast, Plast och miljö, Trä, Livscykelanalys, Kemikalier i hemmet, Framtidens material

Elektrokemi

Deltest Områden
Spänningsserien, Oxidation & reduktion, Galvaniska element, Korrosion, Elektrolys, Batterier