Quizlet Kemi

Quizlet – Grundkemi 

Avsnitt Antal begrepp Områden
22 Vad är kemi? Kemihistoria, Kemisäkerhet, Atomen, Partikelmodellen
23 Blandningar, Att separera blandningar, Kemiska reaktioner, Kemiska formler
Träna kemiska tecken  24


Quizlet –  Gas, metall, vatten och pH 

Avsnitt Antal begrepp Områden
23 Luftens gaser 1 & 2, Påvisa gaser, Luftföroreningar, Eld
18 Metaller, Vattnets egenskaper 1 & 2, Översikt pH
21 Indikatorer, Syror, Baser Neutralisation, Att rena dricksvatten, Att rena avloppsvatten

Quizlet – Organisk kemi

Avsnitt Antal begrepp Områden
21 Det unika kolet, Kolets kretslopp, Rent kol
18 Metanserie, Isomerer, Alkener & alkyner,
19 Alkoholer, Karboxylsyror och estrar, Formelskrivning vid förbränning
16 Fossila bränslen, Bränslen för fordon

Quizlet – Matens kemi

20 Kolhydrater 1, Kolhydrater 2
20 Fetter, Protein, Vitamin och mineral

Quizlet – En hållbar utveckling

Avsnitt Antal begrepp Områden
19 Hållbar utveckling, Övergödning, Försurning, Global uppvärmning,
 18 Farliga kemikalier, Miljögifter, Mikroplaster, Ekologiskt & närproducerat, Hållbar konsumtion, Cirkulär ekonomi

Quizlet – Periodiska systemet & Salter

Avsnitt Antal begrepp Områden
21 Atomkunskap, Periodiska systemet, Grundämnesfamiljer, Metallbindningar,
24 Molekylbindning, Jonbindning, Att bilda salter 1 & 2, Världsberömda salter, Analysera salter, Syror och baser

Quizlet – Materiallära

Avsnitt Antal begrepp Områden
20 Material översikt, Metaller Järn, Metaller Aluminium, Metaller Koppar
21 Plast, Plast och miljö, Trä, Livscykelanalys,
11 Kemikalier i hemmet, Framtidens material

Quizlet – Elektrokemi

Avnitt Antal begrepp Områden
  26 Spänningsserien, Oxidation & reduktion, Galvaniska element, Korrosion, Elektrolys, Batterier

Foto: