Quizlet Kemi

Grundkemi

Avsnitt Antal begrepp Områden
Grundkemi 1 22 Vad är kemi? Kemihistoria, Kemisäkerhet, Atomen, Partikelmodellen
Grundkemi 2 23 Blandningar, Att separera blandningar, Kemiska reaktioner, Kemiska formler

Gas, metall, vatten och pH 

Avsnitt Antal begrepp Områden
Gas, metall, vatten och pH 1 22 Luftens gaser 1 & 2, Påvisa gaser, Luftföroreningar, Eld
Gas, metall, vatten och pH 2 18 Metaller, Vattnets egenskaper 1 & 2, Översikt pH
Gas, metall, vatten och pH 3  18 Indikatorer, Syror, Baser Neutralisation, Att rena dricksvatten, Att rena avloppsvatten

Organisk kemi

Avsnitt Antal begrepp Områden
Organisk kemi 1 21 Det unika kolet, Kolets kretslopp, Rent kol
Organisk kemi 2 18 Metanserie, Isomerer, Alkener & alkyner,
Organisk kemi 3 19 Alkoholer, Karboxylsyror och estrar, Formelskrivning vid förbränning
Organisk kemi 4  24 Fossila bränslen, Bränslen för fordon, Kolhydrater
Organisk kemi 5  24 Kolhydrater 2, Fetter, Proteiner, Vitamin och mineral

En hållbar utveckling

Avsnitt Antal begrepp Områden
Hållbar utveckling 1 19 Hållbar utveckling, Övergödning, Försurning, Global uppvärmning,
Hållbar utveckling 2  18 Farliga kemikalier, Miljögifter, Mikroplaster, Ekologiskt & närproducerat, Hållbar konsumtion, Cirkulär ekonomi

Periodiska systemet & Salter

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Periodiska systemet och salter 1 21 Atomkunskap, Periodiska systemet, Grundämnesfamiljer, Metallbindningar,
 Periodiska systemet och salter 2 24 Molekylbindning, Jonbindning, Att bilda salter 1 & 2, Världsberömda salter, Analysera salter, Syror och baser

Materiallära

Avsnitt Antal begrepp Områden
Materiallära 1 20 Material översikt, Metaller Järn, Metaller Aluminium, Metaller Koppar
Materiallära 2 28 Plast, Plast och miljö, Trä, Livscykelanalys, Kemikalier i hemmet, Framtidens material

Elektrokemi

Avnitt Antal begrepp Områden
 Elektrokemi 26 Spänningsserien, Oxidation & reduktion, Galvaniska element, Korrosion, Elektrolys, Batterier