Quizlet Kemi

Quizlet – Grundkemi 

Träna kemiska tecken
24 vanliga kemiska tecken  (Namn och kemiskt tecken) Vad är kemi? Kemihistoria, Kemisäkerhet, Atomen, Partikelmodellen Blandningar, Att separera blandningar, Kemiska reaktioner, Kemiska formler

Quizlet –  Gas, metall, vatten och pH 

Luftens gaser 1 & 2, Påvisa gaser, Luftföroreningar, Eld Metaller, Vattnets egenskaper 1 & 2, Översikt pH Indikatorer, Syror, Baser Neutralisation, Att rena dricksvatten, Att rena avloppsvatten

Quizlet – Organisk kemi

Det unika kolet, Kolets kretslopp, Rent kol Metanserie, Isomerer, Alkener & alkyner, Alkoholer, Karboxylsyror och estrar, Formelskrivning vid förbränning
Fossila bränslen, Bränslen för fordon

Quizlet – Matens kemi

Kolhydrater 1, Kolhydrater 2 Fetter, Protein, Vitamin och mineral

Quizlet – En hållbar utveckling

Hållbar utveckling, Övergödning, Försurning, Global uppvärmning, Farliga kemikalier, Miljögifter, Mikroplaster, Ekologiskt & närproducerat, Hållbar konsumtion, Cirkulär ekonomi

Quizlet – Periodiska systemet & Salter

Atomkunskap, Periodiska systemet, Grundämnesfamiljer, Metallbindningar, Molekylbindning, Jonbindning, Att bilda salter 1 & 2, Världsberömda salter, Analysera salter, Syror och baser

Quizlet – Materiallära

Material översikt, Metaller Järn, Metaller Aluminium, Metaller Koppar Plast, Plast och miljö, Trä, Livscykelanalys Kemikalier i hemmet, Framtidens material

Quizlet – Elektrokemi

Spänningsserien, Oxidation & reduktion, Galvaniska element, Korrosion, Elektrolys, Batterier

Foto: