Deltest Fysik

Förmåga: Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband.

Mål & tanke: Att få klurigare frågor i lagom dos. Gör dessa helst i små grupper.

Grundfysik

Deltest Områden
 Grundfysik 1 Atomen, Dimensioner, Densitet,
 Grundfysik 2 Översikt kraft, Tryck i vatten, Arkimedes princip, Tryck i luft,
 Grundfysik 3 Övertryck och undertryck, Aggregationsformer, Värmeutvidgning, Temperaturskalor,
 Grundfysik 4 Värmespridning, Meteorologi, Väderfenomen 1 &2, Högtryck och lågtryck, Väderkartor, Jordens strålningsbalans

Elektricitet & Magnetism

Deltest Områden
 Elektricitet 1 Energi, Energiövergångar, Statisk elektricitet, Spänning och ström
 Elektricitet 2 Ledning och resistans, Ohms lag, Elektrisk effekt,
 Elektricitet 3  Kopplingsschema, Serie och parallellkoppling, Elsäkerhet,
 Elektricitet 4 Magnetism, Elektromagneter, Elmotorn och generatorn

Akustik

Deltest Områden
  Akustik 1 Vad är ljud?, Att beskriva ljud Amplitud, Att beskriva ljud Frekvens, Ljudets hastighet, Instrument, Örat och hörseln, Mer om ljud

Optik

Deltest Områden
 Optik 1 Vad är ljus? Reflektion, Konvexa speglar, Konkava speglar, Ljusbrytning,
 Optik 2 Hur ljus bryts effekter, Linser, Ögat och syn, Elektromagnetisk strålning, Mer om ljus

Mekanik

Deltest Områden
 Mekanik 1  Översikt kraft, Kraftpilar 1 & 2, Friktionskraft, Normalkraft och gravitationskraft,
 Mekanik 2 Tyngdpunkt och stödyta, Likformig rörelse, Olikformig rörelse, Newtons lagar,
 Mekanik 3  Centralrörelse, Fysikaliskt arbete och effekt, Enkla maskiner, Hävstänger, Mekaniskt energi

Atomfysik

Avsnitt Områden
 Atomfysik 1 Atomens milstolpar, Atomkunskap, Isotoper, Ljusemission, Elektromagnetisk strålning,
 Atomfysik 2 Alfa beta gamma, Halveringstid, Nyttig strålning, Faror med radioaktivitet, Kärnenergi,

Energikällor

Deltest Områden
 Energikällor 1 Energikällor överblick, Energikällor historia, Energidistribution, Kärnkraft, Vattenkraft,
 Energikällor 2 Kolkraft, Vindkraft, Solkraft, Geotermiskt energi, Kraftvärmeverk

Astronomi

Deltest Områden
 Astronomi 1 Astronomi i Forntiden, Geocentrisk världsbild, Heliocentrisk världsbild, Astronomin milstolpar, Big bang, Solsystemet,
 Astronomi 2 En stjärnas liv, Mer om stjärnor, Himlakroppar, Universums död, Galaxer, Rymdforskning, Liv i universum