Deltest Fysik

Förmåga: Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband.

Mål & tanke: Att få klurigare frågor i lagom dos. Gör dessa helst i små grupper.

Grundfysik

Deltest Områden

Atomen, Dimensioner, Densitet.
Översikt kraft, Översikt tryck, Tryck i vatten, Arkimedes princip, Tryck i luft,
Övertryck och undertryck, Aggregationsformer, Värmeutvidgning, Temperaturskalor, Värmespridning

Meteorologi

Meteorologi, Väderfenomen 1 &2, Högtryck och lågtryck, Väderkartor, Jordens strålningsbalans

Elektricitet & Magnetism

Deltest Områden
  Energi, Energiövergångar, Statisk elektricitet, Spänning och ström
Ledning och resistans, Ohms lag, Elektrisk effekt
Kopplingsschema, Serie och parallellkoppling, Elsäkerhet
Magnetism, Elektromagneter, Elmotorn och generatorn

Akustik

Deltest Områden
Vad är ljud?, Att beskriva ljud Amplitud, Att beskriva ljud Frekvens, Ljudets hastighet, Instrument, Örat och hörseln, Mer om ljud

Optik

Deltest Områden
Vad är ljus? Reflektion, Konvexa speglar, Konkava speglar, Ljusbrytning,
Hur ljus bryts effekter, Linser, Ögat och syn, Elektromagnetisk strålning, Mer om ljus

Mekanik

Deltest Områden
Översikt kraft, Kraftpilar 1 & 2, Friktionskraft,  Tyngdpunkt och stödyta
 Likformig rörelse, Olikformig rörelse, Newtons lagar, Normalkraft och gravitationskraft,
 Centralrörelse, Fysikaliskt arbete och effekt, Enkla maskiner, Hävstänger, Mekaniskt energi

Atomfysik

Avsnitt Områden
Atomens milstolpar, Atomkunskap, Isotoper, Ljusemission
Elektromagnetisk strålning, Radioaktivitet,  Alfa beta gamma,
Halveringstid, Nyttig strålning, Faror med radioaktivitet, Kärnenergi,

Energikällor

Deltest Områden
Energikällor överblick, Energikällor historia, Energidistribution, Kärnkraft, Vattenkraft,
Kolkraft, Vindkraft, Solkraft, Geotermiskt energi, Kraftvärmeverk

Astronomi

Deltest Områden
Astronomi i Forntiden, Geocentrisk världsbild, Heliocentrisk världsbild, Astronomin milstolpar, Big bang, Solsystemet
En stjärnas liv, Mer om stjärnor, Himlakroppar, Universums död, Galaxer, Rymdforskning, Liv i universum

Photos: