Stortest biologi

Förmåga: Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband.

Mål &Tanke: Dessa frågor är kunskapsfrågor med högre svårighetsgrad. Tanken är att de ska göras i grupp för att eleverna ska lära sig av varandra.

Stortestet är en sammanslagning av alla deltest inom varje kategori. Testen blir väldigt stora och tar tid att göra. Belöningen blir att skriva in sig på hall of fame.

Stortest  
Topplista  
Foto: