Quizlet Fysik

Grundfysik

Avsnitt Antal begrepp Områden
Grundfysik 1 21 Atomen, Dimensioner, Densitet, Översikt kraft
Grundfysik 2 27 Tryck i vatten, Arkimedes princip, Tryck i luft, Övertryck och undertryck, Aggregationsformer
Grundfysik 3  25 Värmeutvidgning, Temperaturskalor, Värmespridning, Meterologi
Grundfysik 4  21 Väderfenomen 1 &2, Högtryck och lågtryck, Väderkartor, Jordens strålningsbalans

Elektricitet & Magnetism

Avsnitt Antal begrepp Områden
Elektricitet 1  19 Energi, Energiövergångar, Statisk elektricet
Elektricitet 2  23 Spänning och ström, Ledning och resistans, Ohms lag, Elektrisk effekt,
Elektricitet 3   22 Kopplingsschema, Serie och parallellkoppling, Elsäkerhet, Magnetism, Elektromagneter, Elmotorn och generatorn

Akustik

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Akustik 1  20 Vad är ljud?, Att beskriva ljud Amplitud, Att beskriva ljud Frekvens, Ljudets hastighet
 Akustik 2  28 Instrument, Örat och hörseln, Mer om ljud

Optik

Avsnitt Antal begrepp Områden
Optik 1  21 Vad är ljus? Reflektion, Konvexa speglar, Konkava speglar, Ljusbrytning, Linser
Optik 2   24 Ögat och syn, Elektromagnetisk strålning, Mer om ljus

Mekanik

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Mekanik 1  17 Översikt kraft, Kraftpilar 1 & 2, Friktionskraft, Normalkraft och gravitationskraft, Tyngdpunkt och stödyta,
 Mekanik 2  19 Likformig rörelse, Olikformig rörelse, Newtons lagar, Centralrörelse
 Mekanik 3  20 Fysikaliskt arbete och effekt, Enkla maskiner, Hävstänger, Mekaniskt energi

Atomfysik

Avsnitt Antal begrepp Områden
 Atomfysik 1  24 Atomens milstolpar, Atomkunskap, Isotoper,
 Atomfysik 2  25 Ljusemission, Elektromagnetisk strålning, Alfa beta gamma,
 Atomfysik 3 26 Halveringstid, Nyttig strålning, Faror med radioaktivitet, Kärnenergi,

Energikällor

Avnitt Antal begrepp Områden
 Energikällor 1  18 Energikällor överblick, Energikällor historia, Energidistribution,
 Energikällor 2  20 Kärnkraft, Vattenkraft, Kolkraft
 Energikällor 3 20 Vindkraft, Solkraft, Geotermiskt energi, Kraftvärmeverk

Astronomi

Astronomi 1  17 Astronomi i Forntiden, Geocentrisk världsbild, Heliocentrisk världsbild
Astronomi 2 20 Astronomin milstolpar, Big bang, Solsystemet,
Astronomi 3 19 En stjärnas liv, Mer om stjärnor, Himlakroppar
 Astronomi 4 20 Universums död, Galaxer, Rymdforskning, Liv i universum