Quizlet Fysik

Quizlet – Grundfysik

Avsnitt Antal begrepp Områden
22 Atomen, Dimensioner, Densitet, Översikt kraft
19 Tryck i vatten, Arkimedes princip, Tryck i luft, Övertryck och undertryck,
 27 Aggregationsformer, Värmeutvidgning, Temperaturskalor, Värmespridning,

Quizlet – Meteorologi

24 Meteorologi, Väderfenomen 1 &2, Högtryck och lågtryck, Väderkartor, Jordens strålningsbalans

Quizlet – Elektricitet & Magnetism

Avsnitt Antal begrepp Områden
20 Energi, Energiövergångar, Statisk elektricitet
 23 Spänning och ström, Ledning och resistans, Ohms lag, Elektrisk effekt, Kopplingsschema
 23 Serie och parallellkoppling, Elsäkerhet, Magnetism, Elektromagneter, Elmotorn och generatorn

Quizlet – Akustik

Avsnitt Antal begrepp Områden
 21 Vad är ljud?, Att beskriva ljud Amplitud, Att beskriva ljud Frekvens, Ljudets hastighet
 28 Instrument, Örat och hörseln, Mer om ljud

Quizlet – Optik

Avsnitt Antal begrepp Områden
 21 Vad är ljus? Reflektion, Konvexa speglar, Konkava speglar, Ljusbrytning, Linser
 25 Ögat och syn, Elektromagnetisk strålning, Mer om ljus

Quizlet – Mekanik

Avsnitt Antal begrepp Områden
 18 Översikt kraft, Kraftpilar 1 & 2, Friktionskraft, Normalkraft och gravitationskraft, Tyngdpunkt och stödyta,
20 Likformig rörelse, Olikformig rörelse, Newtons lagar, Centralrörelse
19 Fysikaliskt arbete och effekt, Enkla maskiner, Hävstänger, Mekaniskt energi

Quizlet – Atomfysik

Avsnitt Antal begrepp Områden
 24 Atomens milstolpar, Atomkunskap, Isotoper,
 25 Ljusemission, Elektromagnetisk strålning, Alfa beta gamma,
26 Halveringstid, Nyttig strålning, Faror med radioaktivitet, Kärnenergi,

Quizlet – Energikällor

Avnitt Antal begrepp Områden
 18 Energikällor överblick, Energikällor historia, Energidistribution,
 20 Kärnkraft, Vattenkraft, Kolkraft
20 Vindkraft, Solkraft, Geotermiskt energi, Kraftvärmeverk

Quizlet – Astronomi

 17 Astronomi i Forntiden, Geocentrisk världsbild, Heliocentrisk världsbild
20 Astronomin milstolpar, Big bang, Solsystemet,
19 En stjärnas liv, Mer om stjärnor, Himlakroppar
20 Universums död, Galaxer, Rymdforskning, Liv i universum

Photos :