Quizlet Fysik

Quizlet – Grundfysik

Atomen, Dimensioner, Densitet, Översikt kraft Tryck i vatten, Arkimedes princip, Tryck i luft, Övertryck och undertryck Aggregationsformer, Värmeutvidgning, Temperaturskalor, Värmespridning,

Quizlet – Meteorologi

Meteorologi, Väderfenomen 1 &2, Högtryck och lågtryck, Väderkartor, Jordens strålningsbalans

Quizlet – Elektricitet & Magnetism

Energi, Energiövergångar, Statisk elektricitet Spänning och ström, Ledning och resistans, Ohms lag, Elektrisk effekt, Kopplingsschema Serie och parallellkoppling, Elsäkerhet, Magnetism, Elektromagneter, Elmotorn och generatorn

Quizlet – Akustik

Vad är ljud?, Att beskriva ljud Amplitud, Att beskriva ljud Frekvens, Ljudets hastighet Instrument, Örat och hörseln, Mer om ljud

Quizlet – Optik

Vad är ljus? Reflektion, Konvexa speglar, Konkava speglar, Ljusbrytning, Linser Ögat och syn, Elektromagnetisk strålning, Mer om ljus

Quizlet – Mekanik

Översikt kraft, Kraftpilar 1 & 2, Friktionskraft, Normalkraft och gravitationskraft, Tyngdpunkt och stödyta Likformig rörelse, Olikformig rörelse, Newtons lagar, Centralrörelse Fysikaliskt arbete och effekt, Enkla maskiner, Hävstänger, Mekaniskt energi

Quizlet – Atomfysik

 Atomens milstolpar, Atomkunskap, Isotoper Ljusemission, Elektromagnetisk strålning, Alfa beta gamma Halveringstid, Nyttig strålning, Faror med radioaktivitet, Kärnenergi

Quizlet – Energikällor

Energikällor överblick, Energikällor historia, Energidistribution, Kärnkraft, Vattenkraft, Kolkraft Vindkraft, Solkraft, Geotermiskt energi, Kraftvärmeverk

Quizlet – Astronomi

Astronomi i Forntiden, Geocentrisk världsbild, Heliocentrisk världsbild Astronomin milstolpar, Big bang, Solsystemet, En stjärnas liv, Mer om stjärnor, Himlakroppar
Universums död, Galaxer, Rymdforskning, Liv i universum

Photos :