Prov

Jag vill inte lägga upp proven offentligt men maila mig så delar jag katalogen.  oskar.uggla@gmail.com (Maila från en skoladress.)

Proven är kopplade till checklistorna. Dvs det som står på checklistorna kommer på provet. Proven och checklistorna är indelade i E-prov och Mer än E. Allt är i Word så det är fritt att ladda ner och redigera.

Väl mött

Oskar Uggla