Checklistor

 

Checklistor delas ut i samband med att en kurs startas.  Detta är vad eleverna förväntas kunna inför ett prov.

Checklistorna är upplagda i wordformat så att det är möjligt att redigera utefter behov.

Biologi Fysik Kemi