Np Biologi

När är provet?
 • Skriftligt prov: 11 april
 • Laborativt prov : Från och med vecka 11
Hur kommer provet att genomföras?

Nationella provet i fysik  består av två delprov, ett skriftligt och ett laborativt prov.

 • Det skriftliga provet består av tre delar.
 1. En teoretisk del som berör allt från sjuan till nian (75 min)
 2. En analytiskt del (45 min)
 3. En laborativ del där du ska planera en laboration. (30 min)
 • Det laborativa delen:

Du genomför en laboration praktiskt.

Finns det några gamla prov?
Del A  – (Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband.) A1 (2013) A1 (2017)
Del A – (Granska information, kommunicera och ta ställning) A2 (2013) A2 (2017)
Del A- Planering (Planering och systematisk undersökning i fysik) A3 (2013) A3 (2017)
Del B – Genomförande (Planering och systematisk undersökning i fysik). Labben finns i häftet. B (2013) B (2017)
Bedömningsanvisningar Facit (2013) Facit (2017)

Nationellt prov i fysik från 2009 (Förslag till rättning)

Hur ska jag plugga på bästa sätt?
 1. Välj ett område nedan som du behöver repetera.
 2. Börja repetera begreppen inom området med quizlet eller tabs. Klicka på “träna begrepp” så kan du välja vilket du vill använda.
 3. Lyssna på arbetsområdet och följ med i texten. Tips är att skriva ut och stryka under medan du lyssnar.
 4. Gör övningarna som hör till. (Små söta frågor, deltest eller stortest.)
 5. Du kan också gå in på enskilda moment (sidor) på biologi.ugglansno.se
Kurser:
KURS GRUNDBIOLOGI
Grundbiologi Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
   Deltest 1 Deltest 2 Stortest
KURS EKOLOGI

Ekologi Träna begrepp    Skriv ut
 Deltest 1  Deltest 2 Deltest 3 Stortest

KURS MÄNNISKOKROPPEN

Människokroppen Träna begrepp   Skriv ut
  Deltest1 Deltest2 Stortest

KURS GENETIK

Genetik Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
 Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Stortest

KURS EVOLUTION

Evolution Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
   Deltest 1 Deltest 2 Stortest