Småsöta nervsystemet

Vilka är kroppens två signalsystem?

Nervsystemet och hormonsystemet.

Hur snabb kan en nervsignal vara?

100 m/s (360 km/h)

Vad ingår i det centrala nervsystemet?

Hjärnan och ryggmärgen

Vad kallas den del av nervsystemet som inte är det centrala nervsystemet?

Perifera nervsystemet

Vad kallas en nervsignal som går från dina sinnen till hjärnan ?

Sensorisk nervsignal

Vad kallas en nervsignal som går från hjärnan till dina muskler?

Motorisk nervsignal.

Vad kallas en nervsignal med ett annat ord?

Nervimpuls

Vad kallas en nervcell med ett annat ord?

Neuron (uttalas nevron)

Vad är en reflex?

När vi reagerar först och blir medvetna om det efteråt.

Varifrån utgår signalerna vid en reflex?

Ryggmärgen

Ge exempel på en inlärd reflex.

Att cykla och  simma. Att rodna när man ljuger.

Ge exempel på en medfödd reflex.

Att lära sig gå, att blinka. Hur pupillen reglar ljusinflödet.

Vad kallas cellens korta och långa utskott?

Dendrit / Axon

I vilken riktning går nervsignalen?

Från dentriterna, genom cellkroppen och ut genom axonet.

Vad kallas de långa utskottens fettlager (som gör att nervsignalen går snabbare)?

Myelin

Vad kallas övergången mellan två nervceller?

Synaps

Vad är ett signalämne?

Det ämne som den nervcellens ände utsöndrar och som nästa nervcell känner av. Då kan nervimpulsen skickas vidare.

Ge exempel på ett signalämne.

Acetylkolin, Endorfin,

Vad utgör hjärnans skydd?

Skallbenen och hjärnhinnor som omger hjärnan.

Vilka tre huvudsakliga delar består hjärnan av?

Storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Vad kallas storhjärnans två delar?

Vänstra och högra hjärnhalvan.

Vad kallas delen som kopplar samman storhjärnans två delar?

Hjärnbalken

Vad kallas hjärnans yttersta skikt där det huvudsakliga tänkandet sker?

Hjärnbarken

Varför har hjärnan en grå yta och ett vitare inre?

Det beror på hur hjärnans nervceller är vända. Myelinet med det vita fettet är vänt inåt i hjärnan. Den grå cellkroppen finns på ytan.

Var är lillhjärnans placering i huvudet?

I nacken

Var är hjärnstammens placering i hjärnan?

Ovanför ryggmärgen

Vad är den vänstra hjärnhalvans starka funktioner?

Logik, matematik, språk

Vad är den högra hjärnhalvans starka funktioner?

Estetiska förmågor som rita, musikalitet

Vilka lober delas hjärnan in i?

Pannlob, hjässlob, tinningslob och nacklob

Vilka funktioner har lillhjärnan?

Samordnar sinnesintryck och håller kroppen i balans. Gör kroppsrörelser mjuka.

Vilka funktioner har hjärnstammen?

Här finns det autonoma nervsystemet som reglerar andning, blodtryck, hjärtslag. Här finns även områden som styr människans drifter (hunger, törst, aggressivitet, sexualdrift)

Vad är hypofysen?

En körtel som styr andra körtlar som tillverkar hormon.

Vad beror ofta svimning av?

Syrebrist i hjärnan.

Ge ett annat ord för stroke?

Hjärnblödning, hjärninfarkt

Vad innebär stroke?

Ett blodkärl i hjärnan som brister.

Vad bör man undersöka huvudet hos läkare efter en hjärnskakning?

Blödningar och svullnader kan ge allvarliga skador.

Vad händer om du fått Alzheimers sjukdom?

Nervceller i hjärnans minnesområde försvagas och dör.

Vad står MS för?

Multipel skleros

Vad händer om du fått MS?

Det uppstår ärr och inflammationer på nervceller så signaler inte kan komma fram. Musklerna fungerar allt sämre och de förtvinar till slut.

[tab name=”Fråga 40″]

Vad kan orsaka en CP – skada?

Syrebrist vid förlossningen.

Vilka är dina sinnen (7 st)

Syn, hörsel, smak, lukt, känsel, balans, muskelsinne

Varför har du två ögon?

För att kunna bedöma avstånd.

Varför har du två öron?

För att avgöra var ljudet kommer ifrån.

Vad kalla ögat yttersta del?

Hornhinna

Vad kallas den del som ger dig din ögonfärg?

Iris eller regnbågshinna.

Vad har linsen för funktion?

Göra bilden skarp

Vad har pupillen för funktion?

Släppa in lagom mycket ljus.

Vad kallas den del som ögongloben huvudsakligen består av?

Glaskropp

Vad är åderhinnans roll?

Försörja ögat med syre och näring.

Vad kallas ögats sinnesceller?

Tappar och stavar

Vilken av dessa ser svartvitt och vilken ser färg?

Tappar = Färgseende

Stavar = Svart/vitt seende

Vad är blinda fläcken?

Den plats på näthinnan där synnerven går till hjärnan. Här finns inga synnerver.

Var på näthinnan ser ögat mest skarpt?

Den gula fläcken.

Vad kallas örats hörselben?

Hammaren, städet och stigbygeln.

Vad har de för funktion?

Förstärka ljudet.

Vad kallas den del av örat som tar emot ljud och vibrerar i samma takt?

Trumhinnan

Var finns örats sinnesceller?

I hörselsnäckan

Vilken del av öron reglerar så att det blir rätt tryck?

Örontrumpeten

Ett annat ord för tonhöjd?

Frekvens

Vad är enheten för ljudstyrka?

Decibel

Var sitter kroppens balansorgan?

I innerörat

Vad består balansorganet av?

Båggångar och hinnsäckar

Hur många olika dofter klarar en människa att känna?

10 000 olika dofter.

Vad kallas smakens sinnesceller?

Smaklökar

Vilka fem grundsmaker finns det?

Salt, surt, beskt, sött och umami

Vilka olika typer av känselkroppar finns det i huden?

De som känner av smärta, kyla/värma, beröring och tryck

Var sitter känselkropparna tätt?

På läpparna och fingertopparna.

Vilken funktion har muskelsinnet?

Muskelsinnet håller koll på kroppens all delar så du får en uppfattning var de finns.

Ge exempel på vad det autonoma nervsystemet styr?

Pulsen, andningen, salivutsöndring, magsaftstillverkning, tarmarnas aktivitet.

Vad kallas den del av nervsystemet som du kan styra med din vilja?

Det somatiska nervsystemet.

Vilken kallas del av det autonoma nervsystemet används när du upplever stark stress?

Sympatiska nervsystemet

Vad kallas den del av det autonoma nervsystemet som används när du tar det lugnt

Det parasympatiska nervsystemet

Vad är ett hormon?

Ett kemiskt ämne som utsöndras i kroppen och som påverkar andra delar eller organ i kroppen.

Nämn några organ som avger hormoner.

hypofysen, sköldkörteln, binjurarna, bukspottskörteln, äggstockar och testiklar.