Djur och växter

Klassisk systematik

Historia.

Linné

Växter -Fotosynsen?

Alger

Sporväxter

 • Mossor orbunjar
 • lavar
 • Fräkenväxter

Fröväxter

Nakenför /gömfröiga

Frö : gro, spridas, övervintra

Svamp

Djur: Ryggradslösa

 • Nässeldjur
 • Svampdjur
 • Maskar
 • Tagghudingar
 • Blötdjur
 • Leddjur – insekter, spindeldjur, kräftdjur

Ryggradsdjur:

 • Fiskar
 • Groddjur
 • Kräldjur
 • Däggdjur

Modern forskning om kartläggning av gener / Systematik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *