Frågor Grundbiologi

Grundbiologi

Vad är en organism?

En organism är något levande.

Vad betyder biologi?

Det betyder ”läran om livet”.

Vad handlar genetik om ?

Vad som styr djur, växter och människors utseende och beteende.

Vad handlar ekologi om?

Hur organismer, som lever i naturen, är berorende av varandra.

Vad kallas området som handlar om hur livet har utvecklats?

Evolution


 

Kap 1 – Grundläggande begrepp

Nämn fyra punkter som en organism behöver uppfylla för att kalla sig levande.

 • Ha en ämnesomsättning (äta, andas, bajsa).
 • Kunna röra sig och reagera på omgivningen.
 • Kunna växa.
 • Kunna föröka sig.

Vad är en cell?

Den minsta delen av liv. Det absolut minsta livet består av en cell.

Vad är en flercellig organism?

Flera celler som samarbetar.

Vad kallas cellens delar (med ett ord)?

Organeller

Vad har ribosomen för funktion?

De tillverkar olika protein kroppen behöver.

I vilken av cellens organeller sker förbränning av mat så kroppen får energi?

I mitokondrien.

Var finns DNA?

Det finns i cellkärnan.

Beskriv vad DNA är.

DNA är kroppens bruksanvisning. Här finns information om organismen.

Vad är cellmembran?

Cellens skal.

Vad kallas den organell som är cellens reningsverk?

Lysosom

 

Vad kallas den process där solljus omvandlas till energi för växten?

Fotosyntes.

Nämn fyra grundtyper av celler.

Djurcell, Växtcell, Svampcell och bakterie.

Vilken celltyp utvecklades först på jorden?

Bakterier (och Arkeér)

Var får svampar sin energi ifrån?

 • De är bryter ner andra organismer eller samarbetar med dem. De får inte sin energi från solen.

Vad skiljer bakterier från de andra celltyperna?

De har ingen cellkärna.


 

Kap 2 – Att organisera det levande.

Vilken svensk vetenskapsman skapade ett system för att sortera växter och djur?

Carl von Linné

Vad kallas den del av jorden där liv finns?

Biosfären

Vad är en art?

En art är en slags (typ av) organism. Om två organismer tillhör samma art ska de kunna få fertila barn.

Vad betyder fertil?

Att ha förmågan att få barn.

Hur många olika arter har biologer upptäckt på jorden?

1,6 miljoner

Hur många olika arter har biologer funnit i Sverige?

62000

Vad är ett släkte inom biologin?

En grupp arter som är lika varandra. De är nära besläktade.

Vad är en hybrid?

När dina föräldrarna tillhör olika arter. Hybrid är oftast en steril avkomma.

Vilken språk används för att namnge arter?

Latin

Vad är människans latinska namn?

Homo Sapiens


 

Kap 3 – Biologiska systematik

I hur många grupper delas organismer in?

I 8 steg

Vad heter biologisk systematik med ett annat ord?

Taxonomi

Vilken är den grövsta indelningen (innehåller flest organismer) av stam, rike, domän och klass?

Domän.

Hur många domäner finns det?

3 st. 2 st grupper utan cellkärna och en med cellkärna.

4. De enklaste organismerna (utan cellkärna)

När uppfanns mikroskopet?

På 1600-talet

Vad kallas de organismer du kan se i mikroskop?

MIkroorganismer

Vilka var de första organismerna på jorden?

Arkebakterier och bakterier

Hur förökar sig bakterier

Genom delning

När förökar sig bakterier bäst?

När det är lagom varmt (20-40 grader) och lite fuktigt.

Vad är en parasit?

Att leva av andra levande organismer.

Vad är en saprofyt?

En organism som lever som nedbrytare. De bryter ner andra döda organismer.

Ge exempel på bakterier som har fotosyntes.

Blågröna bakterier

Vilka tre grupper delas bakterier in i?

Kocker, Baciller och Spiriller.

Ge exempel på hur du kan skydda mat från bakterier.

Bakterier har svårt att föröka sig i kyla. De gillar inte när det blir för torrt (torkning), eller för salt (saltning) och i sura miljöer.

 5. Organismer med cellkärna

Vad är ett urdjur?

En grupp av organismer som består av en cell med cellkärna. Mer utvecklade än bakterier.

Ge exempel på ett urdjur?

Amöba och toffeldjur.

Nämn en sjukdom som orsakas av urdjur?

Malaria

6. Djur (Rike)

Nämn några saker som är gemensamt för alla djur.

 • De har djurceller.
 • De har cellandning.
 • De har muskler och nervsystem.

Vad är cellandning?

Det sättet djurceller får energi. Processen sker i mitokondrierna.

Syre + Socker —> Koldioxid + vatten + energi

Vilka djur tillhör tagghudingarna?

Sjöstjärnor, sjöborrar och sjögurkar

Vilka djur tillhör nässeldjuren?

Maneter, anemoner och koralldjur.

Vad är gemensamt för nässeldjuren?

De har nässelceller och lever i havet.

Vilka olika typer (stammar) av maskar finns det?

Plattmask, rundmask och ringmask

Vilken är den mest utvecklade (avancerade) masken?

 • Mest avancerad : Ringmasken
 • Minst avancerad: Plattmasken

Ge exempel på ett blötdjur

Sniglar, musslor och bläckfiskar.

Vilken är den grupp djur som innehåller flest arter?

Leddjuren

Ge exempel på djur som är leddjur.

Spindlar, insekter, tusenfotingar, kräftor, krabbor, gråsuggor

Vad är gemensamt för leddjuren?

De har ett yttre skelett och ”ledade” ben”.

Vad är gemensamt för ryggradsdjuren?

 • De har inre skelett och ryggrad.

Nämn några ryggradsdjur.

Däggdjur, fiskar, fåglar, kräldjur och groddjur.

7. Växter (rike)

Vad har alla växter gemensamt?

De har fotosyntes. De kan omvandla solljus till energi åt växten.

Vilka två stora grupper delas växterna in?

De som förökar sig med frön och de som förökar sig med sporer.

Vad är en alg?

En växt som lever i vatten. De saknar rötter, blad och blommor som växter brukar ha.

Vilka var de första växterna på land?

Mossor.

Vad utvecklade ormbunksväxter för speciellt?

Kärl och rötter. De stod stadigt i jorden samt hade möjlighet att bli höga.

Vad är ett kärl?

Växtens blodådror. Ett rör så att växten kan transportera ut vatten till alla delar.

Vad är fördelen med ett frö jämfört med att föröka sig med sporer?

Fördelen med frön, framför sporer, är att fröet har ett skyddande skal och det innehåller lite näring så att det skulle klarar sig bättre.

Vad har blomman för uppgift på en växt?

Att locka till sig insekter som hjälper dem med sin förökning, även kallad pollinering.

8. Svampar

Var hittar vi den egentligen svampen på en skogspromenad?

Under jorden

Vad kallas svamptrådarna (den egentliga svampen) med ett annat ord?

Mycel

Vilka två grupper delas svampar in?

Storsvampar och småsvampar

Vilka tillhör småsvamparna?

Jäst, mögel och fotsvamp.

Vilka tre sätt får svampar sin energi och näring?

 1. Nedbrytare. De frigör energi när de bryter ner andra döda växter.
 2. Samarbetar. De samarbetar med växter för att få energi. Trädet får vatten och olika närsalter. Svampen får socker tillbaka av trädet.
 3. Parasiter. De lever av andra levande organismer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *