Frågor Bi6 evolution

Evolution

Vad kallas den naturvetenskapliga teorin om hur livet på jorden har uppkommit och utvecklats?

Evolutionsläran. 

Vad kallas teorin om jordens utveckling som utgår från bibeln?

Intelligent design.

Vad kallar sig personer som tror på denna teori?

Kreationister

Vilka två teorier om hur det första livet uppstod är rimliga för naturvetare?

Livet startade kanske på grund av:

 • Slumpmässiga kemiska reaktioner
 • En meteorit slog ner med det första livet.

Vad är en organism?

En levande varelse, djur, svamp eller växt.

Vad är en population inom biologin?

Individerna i en art som håller till i samma ekosystem.

Vad innebär det att det finns en variation i en population?

Att individerna har olika egenskaper.

Vad är en mutation?

En förändring i arvsmassan som eventuellt förändrar individen och dess avkomma. Mutationer är nödvändiga för att evolution ska äga rum.

På vilka två sätt kan en population förändras?

Genom mutationer eller naturliga variationer. Variationen orsakas av sexuell förökning.

Varför är det viktigt för en population att kunna förändra sig genetiskt?

För att lättare kunna anpassa sig om miljön förändras.

Vad är innebär biologisk konkurrens?

Att individer inom en population tävlar om att få bäst förutsättningar för överlevnad.

Vad kallas processen som förändrar arten genetiskt så att det bättre passar in till sin omgivning.

Anpassning (eller adaption)

Vad är naturligt urval?

Med naturligt urval menas att de som är bäst anpassade till sin miljö har störst möjlighet att överleva. (Survival of the fittest)

Vad händer med arter som inte har möjlighet att anpassa sig till sin miljö tillräckligt snabbt?

De dör ut.

Vad innebär biologisk mångfald?

Att naturen (ekosystemet) innehåller många olika typer av arter.

Varför är biologisk mångfald viktig?

Det gör att ekosystemen klarar förändringar lättare.


 

Charles Darwin

Vad gick Darwin evolutionsteori ut på?

Arter utvecklas på egen hand genom naturliga mekanismer.

Vilka grupp i samhället lyckades han provocera med sin teori?

Kyrkan

Vilken händelse gjorde att han kom evolutionsteorin på spåret?

Han studera näbbar på finkar som levde på en ögrupp. Finkarnas näbbar hade anpassats till deras föda.

Bevis för evolutionsteorin

Vad är ett fossil?

Ett förstenad avtryck av en organism.

Hur har en sedimentär bergart bildats?

Sand, lera och andra partiklar som spolas ut i havet och sjunker till botten och pressas ihop.

Vilka 3 bergarter är sedimentära?

 • Sand blir sandsten.
 • Lera blir  lerskiffer.
 • Korallrev blir kalksten.

Vad är kontintentaldriften?

Teorin om kontinenter rörelse.

Vad kallades den landmassa i tidernas begynnelse när alla landmassor satt ihop?

Pangea

Var i Sverige finns det korallrev?

Öland och Gotland

Nämn några argument för att evolutionen ägt rum

 • Fossiler och att de ligger i lager i berggrund så utvecklingen går att följa.
 • Alla organismer har samma uppbyggnad med dna och proteiner byggda av aminosyror.
 • Djur har ofta rester kvar från andra stadier i utvecklingen.

Vilka argument kan du ha om du inte tror på evolutionen?

 • Vissa organ och färdigheter är för komplicerade för att kunna utvecklas evolutionärt t.ex. ögat.
 • Det saknas fossiler för att man kunna följa djurs och växters hela utveckling.
 • Ingen har sett en ny art utvecklas.


 

Jordens historia

Vad kallas jordens tidsåldrar?

Urtid, forntid, medeltid och nutid.

Hur gammal är jorden?

4,6 miljarder år.

Vad kallas jordens urtid med ett annat ord?

Prekambrium.

Hur lång tid tog det innan det första livet visade sig efter jordens skapelse?

Ungefär en miljard år.

Vad kallades de första organismer som producerade syrgas till atmosfären?

Blågröna bakterier.

Nämn några händelse i som ägde rum under forntiden.

 • Sporväxter har anpassat sig till ett liv på land.
 • Första ryggradsdjuren (pansarrundmunnar)
 • Första skogarna.
 • Djur på land t ex groddjur, insekter och kräldjur

Vilka tre tidsåldrar hittar vi under jordens medeltid?

Trias, jura och krita

Vilken organism hade sin storhetstiden under jordens medeltid?

Dinosaurier

Jordens medeltid avslutades med ett gigantiskt meteornedslag som utrotade de flesta dinosaurier. Hur länge sedan var det?

65 miljoner år sedan.

Vad heter den nuvarande tidsåldern?

Nutid eller mer exakt neogen (som förr hette kvartär)

Vad är en hominid?

Människoliknande varelse

Hur många gånger, under jordens livstid, har den varit utsatt för massdöd d.v.s. en stor del av arterna har snabbt dött ut?

Fem gånger. 

Människans historia

Vilken organism är människans närmaste släkting?

Schimpansen

Vilken klass, ordning och familj tillhör människan?

 • Klass: Däggdjur
 • Ordning: Primater
 • Familj: Hominider

Hur länge har det funnits människoliknade varelser?

5 miljoner år.

Hur länge har Homo sapiens existerat?

200 000 år.

Vilken människoart tillhörde sydapan Lucy?

Australopithecus

Vad hade Homo Erectus för spännande färdigheter?

 • Fixa lägereld och  tillaga sin mat.
 • Tillverka enkla verktyg och enkla vapen.

Nämn två människoarter  som en period levde samtidigt som homo sapiens.

Homo erectus, Neandertalare, Homo florensis.

Nämn några skillnader mellan en neandertalare och en Homo sapiens.

Neanderthalare var grövre byggda och robustare. De var tyngre.

Från vilken kontinent härstammar samtliga människoliknande varelser?

Afrika

Vad kallades Homo sapiens när de kom till Europa första gången?

Cro Magnon

Vad kallades den nya människoarten som upptäcktes i början av 2000-talet?

Homo Florensis

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *