Frågor Fy1

Kap 1 – Grundfysik; Atomen, massa och vikt. 

Vad är ett grundämne?

Ett grundämne är det som naturen bygger upp världen med. Det finns ungefär 115 olika byggstenar. Ett grundämne består av en slags atomer. T.ex. järn, syre och guld.

Vad är det periodiska systemet?

Ett sammanställning eller karta av alla grundämnen. Grundämnenas position i det periodiska systemet beror på deras struktur och kemiska egenskaper.

Vilka tillstånd ”faser” kan alla grundämnen ha?

Fast, flytande och gas.
I extrema fall även plasma. Plasmatillståndet fanns vid universums födelse och finns vid vissa stjärnor död. Vid plasma slits atomens delar isär och bildar en soppa av partiklar.

Vilka delar består atomen av?

Proton (positiv)
Neutron (neutral)
Elektron (negativ)

Vad krävs för att ett föremål ska ha en massa?

Att föremålet ska bestå av protoner, neutroner och/eller elektroner.

Vad är area?

Area beskriver hur stor en yta är. Du räknar ut den genom att ta sida gånger sida

Vad är volym?

Volym beskriver ett föremåls innehåll. Till exempel hur mycket luft en boll innehåller eller hur mycket vatten det finns i ett badkar. Du räknar ut volym genom att ta sida gånger sida gånger sida.

Vad är ett prefix?

Prefix används tillsammans med en enhet för att få en lagom storlek på dem. Exempel på vanliga prefix är kilo och milli. Jämför meter och kilometer.

Vad är densitet?

Densitet beskriver ett föremåls täthet eller hur kompakt ett ämne är. Densitet beror på hur nära föremålets atomer sitter bredvid varandra. Ju högre densitet desto tätare är atomerna packade.

Hur räknar du ett föremåls densitet?

Densitet är vikten delat med volymen.


 

Kap 2 – Kraft

Vad är kraft?

Något som får saker att hända. Krafter sätter saker i rörelse, bromsar upp saker eller ändrar formen på dem.

En kraft har alltid 2 egenskaper. Vilka?

Storlek och riktning

Nämn två synonymer för tyngdkraften.

Gravitation och dragningskraft.

Hur räknar du ut ett föremåls tyngdkraft på jorden?

Du tar vikten gånger 10 för att få ett ungefärligt värde på tyngden.

Vilken är enheten för tyngd?

Newton. Förkortas med stort N.

En vanlig personbil väger ungefär 1500 kg. Vad är bilens tyngd (på jorden)?

1500 gånger 10 = 15 000 Newton

Vad är det för skillnad på massa, vikt och tyngd?

Massa och vikt är samma sak. Tyngd är ett föremål vikt i relation till tyngdkraften. Tyngden beror vilken planet du befinner dig på.

Vad kallas verktyget du kan mäta krafter med?

Dynamometer

På vilken planet i solsystemet har du störst tyngd?

Den planet som har störst tyngdkraft vilket är den med störst massa. Rätt svar: Jupiter

Din lillasyster sitter på ditt huvud. Det gör jätteont eftersom hennes tyngd är 250 N. Hur mycket väger hon?

”Lillasyster” gånger 10 =250 N.

Lillasyster = 25 kg

Kap  – 3 Tryck

Vad är tryck?

Tryck beskriver hur en kraft påverkar ett område (area). Trycket blir större om kraften är ökas eller den påverkade area minskar.

Hur räknar man ut tryck?

Tryck = Kraft delat med area.

Enheten beror på vilken area du använder. Om det är kvadratmeter blir enheten:

Vad är enheten för tryck?

Vanligt är N/m2.

Men tryck kan ha många enheter beroende på var det används. Andra enheter som används är: pascal, bar, mmHG eller atmosfärer.

En bil har ungefär arean 8 kvadratmeter. Den väger 1600 kg. Vilket tryck har bilen mot marken? Vilket tryck har ett däck på bilen på marken?

Bilens kraft nedåt: 1600 * 10 = 16000 N
Arean: 8 m2

Bilens tryck mot marken= kraft/area = 16000/8 = 2000 N/m2

Däcken delar på trycket vilket motsvarar 1/4.
2000 /4 = 500 N/m2 per däck.

I ett glas med vatten lutar aldrig vattenytan (även fast du vinklar glaset). Varför då?

Luftens tryck påverkar vattenytan lika mycket överallt.
Vattenytan lutar aldrig eftersom gravitationen håller den samma nivå.

Vad är ett kommunicerande kärl. Ge ett exempel när detta används i vardagen.

Kommunicerande kärl är glas, vaser eller andra behållare som sitter ihop med en passage så vatten kan passera emellan de olika delarna. Vattennivån i de olika delar kommer alltid vara lika hög. Praktisk funktion är i vattentorn

Vad är Arkimedes princip?

När ett föremål finns i vatten så påverkas det av vattnets lyftkraft.
Lyftkraften är lika stor som tyngden på vattnet som föremålet tränger undan (d. v. s. tyngden på det vatten som motsvarar föremålets volym).

Vad är övertryck och undertryck? Ge exempel när du stöter på det.

Övertryck = När trycket i ett avgränsat område är högre än omgivningens tryck. T. ex. i fotbollar eller cykeldäck

Undertryck: När trycket i ett avgränsat område är lägre än omgivningens tryck. T. ex i vakuumförpackade varor,

Vad är vakuum?

Ett extremt undertryck. Teoretisk sätt ska inga atomer finnas vid vakuum. Tyvärr väldigt svårt att uppnå. Inte ens i rymden råder perfekt vakuum.


 

Kap 3 – Värme

Vilka är de olika aggregationsformerna?

Fast, flytande och gas

Hur beter sig atomer i ett ämne i fast, flytande och gasform?

Fast: Atomerna är stilla och sitter fast vid varandra.

Flytande: Atomerna har en viss rörelse och kan byta plats med varandra.

Gas: Atomerna har släppt tagit om varandra och rör sig fritt.

Vad kallas det när ett ämne går från gas till flytande?

Kondensera

Vad händer med ämnen som värms upp (förutom att de blir varma)?

Atomerna får större rörlighet och ämnet ta större plats (sväller lite).

Vad är det för skillnad på värme och temperatur?

Värme tillför du ett ämne för att atomer ska röra sig mer.
Temperatur mäter hur stor atomernas rörelse är.

Nämn några olika temperaturskalor och var de används.

Celsius : Europa + större delen av världen

Fahrenheit : Usa

Kelvin : Vetenskap (i hela världen)

På vilka sätt kan värme spridas?

Ledning – Vanlig i fasta ämnen t.ex metaller. 1Strömning – Vanlig i vätskor.

Strålning – T. ex solljus eller ett bastuaggregat

Vad är ”specifik värmekapacitet”?

Vad är ”specifik värmekapacitet”?

Hur mycket energi det krävs för att värma upp ett ämne. Alla ämnen har ett unikt värde för värmekapacitet.

Varför kan du inte koka ägg på Mount Everests topp?

Trycket är för lågt vilket gör att vattnet kommer att koka vid en mycket lägre temperatur. Ägget koagulerar inte.

Varför kan du inte doppa handen i 100-gradigt vatten när du kan stoppa in handen i en ugn som är 200 grader utan att bränna dig?

Det finns många fler atomer i flytande vatten som krockar med din hand. Vattenmolekyler omvandlar en del av sin rörelseenergi till värmeenergi när de krockar med handen.

I ugnen har atomerna högre energi med det är mycket färre. Den totala värmen du utsätts för är därför mycket lägre.


 

Kap 5 – Meteorologi

[tab name=”Fråga40″]

Vad är det för skillnad mellan väder och klimat?

Väder beskriver hur vädret är på kort sikt, idag eller en vecka.
Klimat beskriver vädret under en lång tid, kanske 10-100 år.

Nämn några naturlagar som styr många väderfenomen?

Varm luft kan innehålla mer vattenånga än kall luft.
Naturen vill utjämna olikheter.
Varm luft stiger uppåt.

Hur uppstår regn?

När luft kyls av (blir kallare) så kondenseras ångan (gas) till små vattendroppar (flytande). Det har bildats ett moln. Om vattendroppar blir stora så de inte kan sväva faller de ner som regn.

Hur uppstår hagel?

Hagel är regn som med hjälp av vindar åkt upp i atmosfären och kylts av så det blivit is innan det faller ner mot marken.

Varför uppstår vind?

Vind uppstår för att naturen vill utjämna olika skillnader i lufttryck.

Vad är sjöbris och landbris och varför uppstår den?

Sjöbris och landbris uppstår för att land och land värms upp /kyls av olika snabbt. För att utjämna skillnader i lufttryck så uppstår dessa vindar. Land värms upp snabbare än vatten

Sjöbris: sker på dagen. Kall luft från havet blåser in över land.

Landbris: sker på natten. Kall luft från land blåser ut över havet.

Vad är högtryck och vad ger det upphov till?

Högtryck = högt tryck i atmosfären. Högtryck ger soligt väder eftersom det höga trycket trycker undan moln. Men dåligt väder är på väg in.

Vad är isobar?

Isobarer hittar vi på en väderkarta. Det är linjer som binder samman olika områden som har samma lufttryck.

Växthuseffekt; bra eller dålig?

Växthuseffekten är nödvändig för livet på jorden. Annars hade det varit betydligt kallare och större temperaturskillnader mellan dag och natt på jorden .

För mycket växthuseffekt ger ett varmare klimat. Det påverkar klimatet på jorden och medför negativa effekter på många håll.

Vad är en växthusgas?

En gas i atmosfären som ger ”växthuseffekten. Exempel på växthusgaser: Vattenånga, metan och koldioxid.

 

Ett svar på ”Frågor Fy1”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *