Frågor Fy2

Kap 1.Energi Vad är det?

Hur lyder energiprincipen?

Energi kan inte förstöras eller skapas utan bara omvandlas.

Varifrån kommer all energi ifrån ursprungligen?

Big bang. (Enligt den rådande vetenskapliga teorin)

Vilka olika typer av energi finns det?

Strålningsenergi, Ljudenergi, elektriskt energi, Värmeenergi, Kemisk energi, Kärnenergi, Rörelseenergi, Lägesenergi.

Vad är mat och bensin för exempel på för slags energi?

Kemisk energi

Vad är mekanisk energi samlingsnamn för energier?

Rörelseenergi och lägesenergi.

Vad gäller för en energityp för att den ska ha hög energikvalitet?

Den ska användbar för människan och ska lätt kunna omvandlas till andra energityper.

Ge exempel på en energityp men hög kvalitet och en med låg.

  • Hög: Elektricitet, lägesenergi
  • Låg: Värmeenergi

Vad är strålningsenergi samma sak som?

Ljusenergi.

Varifrån kommer kärnenergi?

Från radioaktiva grundämnen. Dessa grundämnens atomkärna faller sönder och strålar ut energi.

Vad är lägesenergi?

Ett föremål med ett högt läge  och har möjlighet att falla har lägesenergin t. ex vattnet innan det åker ner för vattenfallet.


 

Kap 2 – Statisk elektricitet

Vilka partiklar består atomen av och vilka laddningar  har de?

Protonen (positiv), neutronen (neutral) och elektronen (negativ)

Varför uppstår statisk elektricitet?

Det har uppstått en elektrisk skillnad mellan två föremål och naturen vill utjämna detta.

Hur uppstår en blixt?

Åskmolnen är positivt laddad upptill och negativt laddade på undersidan, närmast jorden. Eftersom naturen vill utjämna skillnader så blir det en urladdning dvs en blixt

Vad består elektricitet av?

Elektroner.

Vad är spänning?

Skillnad i laddning mellan två poler.

Vilken enhet har spänning?

Volt, V

Vad är det för spänning i ett vägguttag?

230 V, växelström (50Hz)

Vad heter vetenskapsmannen som konstruerade det första batteriet?

Volta

Hur förklarar du begreppet ström?

En ström av elektroner.

Vilka två typer av ström finns det och vad är det för skillnad mellan dem?

Likström – Strömmen går åt samma håll hela tiden.

Växelström – Strömmen byter riktning. Strömmen i vägguttagen byter riktning 50 gånger per sekund (50 Hz).

Med vilken enhet mäts ström?

Ampere, A

Vad är farligast om olyckan är framme, hög spänning eller hög ström?

Hög ström.

Vad är en elektriskt ledare?

Ett material som ström kan färdas i.

Vilka faktorer avgör om det är en bra ledare?

  • materialet (ämnet)
  • tjockleken
  • längden
  • temperaturen

Ge exempel på bra  elektriska ledare.

Metaller. Guld, silver och koppar är bäst.

Ge exempel på dåliga elektriska ledare.

Plast, trä och porslin

Vad är resistens?

Resistens betyder motstånd. Det finns i olika grad i elektriska ledare.

Vad händer med strömmen om det är högt motstånd?

Den omvandlas till värme.

Med vilken enhet mäts resistens?

Ohm, Ω

Vad kallas sambandet mellan spänning, ström och resistens?

Ohms lag

Vad innebär elektrisk effekt?

Elektrisk effekt är hur snabbt en apparat omvandlar elektrisk energi till en annan energiform.

Med vilken enhet mäter du elektriskt effekt?

Watt, W

Vad kostar en kilowatttimme på ett ungefär?

Någonstans mellan 1-2 kronor.


 

Kap 4 – Kopplingsschema

Vad kallas en elektriskt pryl, typ lampa eller strömbrytare,  med en mer korrekt ord?

Komponent

Vad är ett kopplingsschema?

En teckning som visar hur man kopplat ihop olika elektriska komponenter.

Vad är en seriekoppling?

Vid seriekoppling då komponenterna sitter i en rad.

När finns det en poäng att seriekoppla batterier?

När du vill ha en hög spänning.

Vad innebär en parallellkoppling?

Att komponenter sitter parallellt med varandra.

När finns det en poäng att seriekoppla lampor?

Vid seriekoppling av lampor slocknar alla lampor om en går sönder eftersom kretsen blir bruten. Om du parallellkopplar många lampor och en går sönder så kommer de andra fortfarande att lysa.

[tab name=”Fråga40″]

Vad blir den totala spänningen med två seriekopplade batterier med vardera 1,5 V.

1,5V+1,5V= 3 V

Vad är en sluten krets?

Det måste finnas en väg mellan polerna för att strömmen ska kunna färdas emellan. Det krävs en sluten krets. Är kretsen inte sluten kommer inga elektroner förflyttas.

Hur rör sig elektronerna i en sluten krets?

Från minuspol till pluspol.

Vad kallas verktygen som mäter ström, resistens och spänning?

Multimeter mäter allt. Voltmeter och Amperemeter finns också.


 

Kap 5 – Faror med elektricitet

Hur skyddar du dig för elektrisk kortslutning och överbelastning i hemmet?

Med säkringar, jordade kablar och jordfelsbrytare.

Hur fungerar en propp/säkring

All ström i huset passerar igenom ett proppskåp. Strömmen är uppdelat på ett antal säkringar. OM strömmen blir för hög i en säkring så slår den ifrån. I gamla hus fanns det proppar. Då var det en metalltråd som brann av.

Vad är en jordfelsbrytare?

Det är också en form av säkring men betydligt snabbare. En jordfelsbrytare är en extra säkerhet.

Vilken funktion har jordade kablar?

En extra säkerhet. Om det blivit kortslutning i en elektrisk apparat och så hindrar en jordad kabel att apparaten blir strömförande.

Hur ser EU:s säkerhetssymbol för elektriska produkter ut?

Det står CE.

Vad kallas magnetens ändar?

Sydpol och nordpol

Vad kallas det när två ändar dras mot varandra?

Attraktion

Vad kallas det när två ändar stöter ifrån varandra?

Repellation

Vad skyddar jordens magnetfält från?

Solvindar. Norrsken beror på att partiklar från solvindar kommer in i jordens magnetfält.

Varför ligger inte den geografiska och den magnetiska nordpolen/sydpolen på samma ställe?

Det geografiska nordpolen/sydpolen är en bestämd plats medan den magnetiska rör sig runt lite.

Hur fungerar en elektromagnet?

Kring en ledare med ström i uppstår ett magnetfält. När en ledare (typ koppartråd) lindas runt ett järnföremål förstärks magnetfältet och järnföremålet blir magnetiskt. En elektromagnet är bara magnetisk när strömmen är på.


 

Kap 7 -elmotorn och generatorn

Hur fungerar en elmotor?

I en hästskomagnet placerar du en elektromagnet. Elektromagnet kommer att ställa in sig efter hästskomagnetens magnetfält. Då byts strömriktningen för elektromagnet och dess magnetiska poler byter plats. Elektromagneten vrider sig och ställer in sig efter hästskomagneten igen. Sen byts strömriktningen hela tiden. Elektrisk energi omvandlas till rörelseenergi.

Förklara begreppet induktion.

En ström uppstår i en ledning om den rör sig i ett magnetfält alternativ en magnet rör sig i en spole.

När har du användning av en generator?

När du behöver omvandla rörelseenergi till elektrisk energi. Sker i generatorer.

Hur fungerar en generator?

När en magnet snurrar inuti en spole kommer det att uppstå en ström i spolen.

Vad är en supraledare?

En material som kan leda ström utan motstånd. Det blir inga värmeförluster.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *