Frågor fy3

Mekanik

Vad handlar mekanik om?

 Rörelse, krafter och jämvikt. 

Vad är en kraft?

Kraft är något som ger föremål en rörelse, ändrar riktning eller hastighet på den. Kraft kan också ändra form på ett föremål.

Vad är enheten för kraft?

Newton, N

Nämn två andra ord för tyngdkraften.

Dragningskraft och gravitation.

Åt viket håll är jordens tyngdkraft riktad?

Mot jordens mitt.

Hur räknar du ut tyngdkraften om du vet föremålets massa?

Multiplicerar med 10.

Vad används en dynamometer till?

Mäta krafter.

Vad är det för skillnad mellan massa, vikt och tyngd.

Massa och vikt är samma sak . Tyngd beror alltid på tyngdkraften.

En kraft består alltid av två saker. Vadå?

Storlek och riktning.

Vad är en angreppspunkt?

Den punkt där en kraft trycker på / påverkar ett föremål.

När du lägger ihop krafter och ritar dem med 1 pil så kallas den nya pilen?

Resultant.

Vad blir resultanten för två lika stora krafter som motverkar varandra?

De tar ut varandra och resultanten blir noll.

När uppstår det friktion?

När två ytor glider mot varandra.

Hur ska man göra för att minska friktionen?

Du kan smörja med lämpligt medel.

När är friktion bra?

När bilen ska bromsa och när däcken ska få grepp på vägbanan. Friktion behövs för att dina skor ska få grepp.

När är friktion dåligt?

Friktion ger slitage i maskiner och liknande.

Vad är gravitationskraft?

Så kallas den kraft som alla föremål påverkar varandra med.

Vad är en normalkraft (eller motkraft)?

För att föremål ska ligga stilla måste krafter som påverkar föremålet ta ut varandra. Normalkraft eller motkraft kallas den kraft som tar ut tyngdkraften.

Vad är stödyta?

Den yta ett föremål har mot underlaget.

Vad är tyngdpunkt?

Om du samlar all massa i ett föremål i en punkt så är det tyngdpunkten.

Vad är en lodlinje?

En tänkt linje mellan tyngdpunkten och stödytan

Vad gäller för att ett föremål inte ska falla?

Tyngdpunkten får inte komma utanför stödytan.


 

Kap 2 – Rörelse

Vilka två huvudtyper av rörelse finns det i fysiken?

Likformig och olikformig rörelse.

Vad innebär likformig hastighet?

Att hastighet är likadan hela tiden.

Vad innebär en olikformad rörelse?

Att hastigheten förändras.

Hur räknar du ut medelhastighet?

Jag tar sträckan delat med tiden.

Vad mäter du hastighet med för enhet på sjön?

Knop

Vad är enheten för acceleration.

m/s2

Vad kallas accelerationen vid fritt fall?

Tyngdacceleration

Vad avgör vilken hastighet ett föremål får vid fritt fall?

Hur mycket luftmotstånd föremålet har.

Vad kallas ett föremåls maximala hastighet vid fritt fall?

Gränshastighet

Varför kallas Galileo Galilei för den första moderna vetenskapsmannen?

Han testade sina teorier genom att göra experiment.

Kap 3 – Newtons lagar

Vad kallas Newtons första lag med ett annat namn?

Tröghetslagen

Vad innebär Newtons första lag?

Ett föremål kan inte ändra sin hastighet själv utan det behövs alltid en kraft för att sätta ett föremål i rörelse, bromsa det eller få det att ändra riktning

När upplever du centrifugalkraft?

När du svänger i hög fart. Detta är inte en riktigt kraft utan en effekt av tröghetslagen.

Vad kallas Newtons andra lag med ett annat namn?

Accelerationslagen.

Vad innebär Newtons andra lag?

Hur mycket ett föremål ändrar sin hastighet beror hur mycket kraft som används.

Vad kallas Newtons tredje lag med ett annat namn?

Lagen om verkan och motverkan.

Vad innebär den?

Att två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men motriktade krafter.

[tab name=”Fråga40″]

Hur räknar du fysikaliskt arbete?

Arbete = kraften multiplicerat med sträckan.

Vad krävs för att ett arbete ska räknas som fysikaliskt?

Att en kraft övervinns, t.ex. tyngdkraften.

Hur lyder mekanikens gyllene lag?

Det man vinner i kraft förlorar du i väg.

Vilka uppfinningar räknas till de ”enkla maskinerna”?

Det lutande planet, skruven, kilen, hjulet, hävstången och blocket.

Vad är ett block?

Ett hjälpmedel som kan byta riktning på den kraft du behöver för att dra upp ett föremål.

Vad används en talja till?

Det är ett hjälpmedel för att lyfta tunga föremål.

Vad gäller om du vill ha jämvikt på en gungbräda?

Att massan multiplicerat med sträckan till mitten på gunbrädan ska vara lika stor på båda sidor.

Vad är en vridningspunkt?

Punkten där en gungbräda sitter fast (i mitten av den).


 

Kap 5 – Effekt

Hur förklarar du det fysikaliska begreppet effekt?

Hur snabbt ett arbete uträttas.

Hur räknar du ut effekt?

Effekt = Arbete dividerat med tiden.

Vad är enheten för effekt?

Watt,W

Kap 6 – Mekanisk energi

Vilka energiformer är mekanisk energi?

Rörelseenergi och lägesenergi.

Hur räknar du ut lägesenergin?

Lägesenergin = Föremålets tyngd multiplicerat med höjden.

 

 

2 svar på ”Frågor fy3”

  1. Hej!
    Detta var sannerligen ett bra alternativ för att förbereda sig inför NP. Rekommenderar starkt till dig som känner dig lite osäker gällande mekaniken. Ska allt ta och tipsa mina vänner om det här plugg alternativet.
    Tack Ugglans NO för detta fina arbete!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *