Frågor fy4a

Kap 1 – Vad är ljud?

Vad är ljud?

Ljud är vibrationer som gör att luft packas i tätare och tunnare lager. Dina öron uppfattar det som ljud.

Hur uppstår ljud?

Genom att föremål vibrerar.

Hur fort rör sig ljud i luft?

Ungefär 340 m/s eller 1224 km/h

Vad är ljud?

Ljud är vibrationer som gör att luft packas i tätare och tunnare lager. Dina öron uppfattar det som ljud.

Hur uppstår ljud?

Genom att föremål vibrerar.

Hur fort rör sig ljud i luft?

Ungefär 340 m/s eller 1224 km/h

Viken slutsats kan du dra av ljudets hastighet och i vilket material det rör sig i?

Ju högre densitet materialet har desto snabbare färdas ljudet i det?

Det tar 3 sekunder mellan blixt och dunder. Hur långt bort är åskan?

3 * 340 = 1020 meter

Varför kan ingen höra dig skrika i rymden?

Det måste finnas ett material för att ljud ska kunns spridas. I rymden är det vakuum.

Vad är överljudsfart?

När en farkost färdas högre än ljudhastigheten.

Hur fort åker du om du färdas i 1 Mach?

Exakt lika snabbt som ljudhastigheten. 340 m/s = 1224 m/s


 

Kap 2  – Att beskriva ljud

Förklara begreppet våglängd (svängning)?

En våglängd beskriver ett ljud. Den består av en topp och en dal. Det vill säga en förtätning och en förtunning.

Hur skiljer sig två toner som har olika våglängd?

De har olika tonhöjd. Den ena tonen kanske är ljus och den andra är mörk.

Vad är amplitud och vad visar den?

Amplitud är hur hög ljudvågen är. Det beskriver ljudstyrkan, alltså volymen.

Med vilken storhet mäts ljudstyrka?

Decibel, Db

Ljudet ökar från 20 till 50 decibel. Hur många gånger starkare blir ljudet?

Ljudet dubblar sin styrka för varje tiotal. (logaritmisk skala). Går ljudet från 20 till 50 är det 3 steg. dvs gånger 10 sen gånger 10 sen gånger 10. Eller matematiskt: 10 * 10* 10 = 1000.

Svar ljudet blir 1000 gånger starkare.

Om du mäter ett ljuds svängningar (ljudvågor) per sekund, vad mäter du då?

Frekvens

Vilken enhet hör till den storheten?

Hertz, Hz

Mellan vilket intervall kan människor höra ljud?

Mellan 20 – 20000 Hertz

Mellan vilket intervall ligger vanligt tal?

Mellan 100 – 1000 Hz

Vad innebär det att ljudvågorna är i fas och vilken effekt medför det?

Ljudvågorna med samma frekvens som startar samtidigt. De förstärker varandra och det blir ett starkare ljud.


 

Kap 3 – Instrument

Varför låter instrument olika även fast de spelar samma ton?

Till varje ton finns det övertoner. Det är övertoner som ger instrumentet dess klang.

Vad är resonans?

Resonans innebär att ljudet förstärks t.ex. genom att ljudvågorna får studsa i en luftlåda av något slag.

Hur uppstår ett eko?

Eko är ljud som studsar tillbaka så du uppfattar det igen.

Vad är det för skillnad mellan eko och efterklang?

Efterklang är ett kort eko där du inte har två skilda ljud utan de glider samman.


Kap 4 – Örats funktion

Vad kallas hörselbenen och vad har de för funktion?

Hammare, städet och stigbygeln. De förstärker det ljud som trumhinnan fångar upp.

Vad har örats snäcka för funktion?

Snäckan omvandlar hörselbenens vibrationer till elektriska signaler och skickar upp dem till hjärnan genom hörselnerven.

Beskriv vad som händer när du uppfattar ett ljud?

Trumhinnan börjar vibrera i samma takt och hörselbenen förstärker vibrationerna. Hörselbenen sitter ihop med snäckan som innehåller sinnesceller. Dessa tolkar vibrationerna och omvandlar dessa till elektriska signaler som hjärnan tolkar till ljud.

Vad är fördelen med att ha två öron?

Det är lättare att avgöra vart ljudet kommer ifrån. Plus det är snyggare att ha två öron.

Vad är buller?

Oregelbundna ljudvågor. Olika våglängder och amplitud. Buller är jobbigt att utsättas för.

Vad är tinnitus?

En sjukdom när örat uppfattar en ton. Tonen existerar inte på riktigt utan det är en kortslutning i hjärnan. Tinnitus kan bero på olika saker.


 

Kap 5 – Bra att veta

När en person pratar försvinner ljudet tillslut. Vart tar det vägen?

Det studsar omkring och ljudenergin omvandlas till värmeenergi.

Hur fungerar ett ekolod?

Ett ekolod används för att mäta i avstånd. Det skickar ut ett ljud och nät ljudet studsar tillbaka så räknas det ut avståndet. S= v * t

Vad är ultraljud?

Ljud med frekvens högre än 20 000 Hz

När har människor nytta av ultraljud?

På sjukhuset  : För att undersöka ett foster i  mammas mage, undersöka hjärta och blodkärl och att behandla stela leder.

Fler exempel : fjärrkontroller (bilen, TV:n), rengöra tyger och kontrollera metallers hållfasthet.

Vad är infraljud?

Ljud med en frekvens under 20 Hertz

När en farkost sänder ut ljud medan det rör sig kommer ljudvågorna tryckas ihop eller dras ut i förhållande till lyssnaren. Det innebär att ljudet låter olika om farkost är på väg mot dig eller ifrån dig.


 

 

 

Ett svar på ”Frågor fy4a”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *