Frågor fy4o

Kap 1 – Vad är ljus?

Vad är ljus?

Fotoner

Vad kallas det när ljus studsar mot underlaget?

Ljuset reflekteras.

Vad innebär att ljuset absorberas?

Att det sug upp av underlaget. Eller ljusenergi omvandlas till värmeenergi.

Vad är det för skillnad på fotoner som har olika våglängd?

De har olika energi och ger olika typer av ljus.

Vad kallas det synliga ljuset med ett annat namn?

Vitt ljus

Vilka färger finns i regnbågen?

ROGGBIV : Rött, orange, gult, grönt, blått, indigo, violett.

Hur ser du färger?

Du ser den färg av det vita ljusets som reflekteras på föremålet. Ser du ett rött föremål så reflekteras det röda medan alla andra färger absorberas.


 

Kap 2 – reflektion

Hur lyder reflektionslagen?

Infallsvinkel = reflektionsvinkel.

Vilken funktion har en ”normal” när du ritar hur ljusstrålar reflekteras.

En ”normal” är en påhittad stödlinje för att enklare kunna se hur ljusstrålarna går. Den är alltid vinkelrät mot underlaget.


 

Kap 3 – Speglar

Vad kallas en spegel som buktar utåt?

Konvex. Den växer utåt.

Vad kallas en spegel som buktar inåt?

Konkav. Den kavlas och blir tunn på mitten.

Vad kallas den punkt där reflekterande strålar möts?

Fokus


 

Kap 4 – Hur ljuset bryts mellan olika material.

Vad innebär att en ljusstråle bryts?

Att den byter riktning ( inte reflekteras). Den inträffar då den byter material den färdas igenom. Material kan vara luft, glas, vatten m.m.

Vad krävs för att en ljusstråle ska brytas?

Att den träffar ett nytt material med en viss vinkel från normalen.

Hur bryts ljuset om det går från ett optiskt tunnare till ett optiskt tätare medium, t. ex. luft till glas.?

Mot normalen.


 

Kap

Vad innebär totalreflektion?

Att ljuset träffar ett material på ett sätt så att det inte bryts utan reflekteras till 100 procent.

Vad krävs för att det ska bli totalreflektion?

Stor infallsvinkel och att ljuset går från ett tätare till ett tunnare material.


 

Kap 5 – Linser

Nämn två andra ord för konvex lins.

Samlingslins, positiv lins.

Nämn två andra ord för konkav lins.

Spridningslins, negativ lins.

Nämn ett annat ord för fokus.

Brännpunkt

Vad är brännvidd?

Avståndet mellan linsen och brännpunkten (fokus).

Har bryts ljuset i en konvex lins?

Ljuset bryts mot en punkt, ett fokus.

Hur bryts ljuset i en konkav lins?

Ljuset bryts så att det sprider sig.

Kap 6 – Ögats funktion

Vad kallas ögats synceller och vad skiljer dem åt?

Det finns två typer av synceller: Tappar och stavar. Med tappar ser du färger och med stavar ser du svartvitt.

Vad är det för speciellt med gula fläcken?

På gula fläcken finns det en stor koncentration av tappar och stavar. Hit koncentrerar linsen ljuset efter på denna punkt ser du skarpast.

Vad är det för speciellt med blinda fläcken?

Här går synnerven ut och här finns inga tappar och stavar.

Vad har linsen för funktion i ögat?

Den konvexa linsen bryter ljuset så att fokus hamnar på näthinnan och gula fläcken.

Hur reglerar ögat ljusinsläppet?

Pupillen är ett hål in i ögat. Hålet storlek regleras med hjälp av muskler.

Vad finns inuti ögat till största del? Vad fyller upp det?

Glaskroppen. En genomskinlig gelé.

Vad är det var fel i ögat när du är närsynt?

Glaskroppen är för  lång. Ljusstrålarna bryts före näthinnan.

Hur korrigerar du detta synfel?

Med en konkav lins.

Vad är det var fel i ögat när du är långsynt?

Glaskroppen är för kort. Ljusstrålarna bryts bakom näthinnan.

Hur korrigerar du detta synfel?

Med en konvex lins.


 

Kap 7 – Elektromagnetisk strålning.

Vad är elektromagnetisk strålning.

Ett samlingsnamn för ljus med olika mycket energi.

[tab name=”Fråga 35″]

Vilka olika typer av elektromagnetisk strålning finns det?

Radiovågor, mikrovågor, infraröd strålning, synligt ljus, UV-ljus, röntgenstrålning och gammastrålning.

Vilken har högst energi och vilken har lägst energi?

  • Lägst energi : Radiovågor
  • Högst energi : Gammastrålning

Vilken typ av strålning kallas också värmestrålning?

Infraröd strålning.

Vilken typ av strålning blir du solbränd av?

UV-ljus


 

Kap 58 – Diverse

Vad har ljuset i en laser för egenskaper?

Alla ljusvågor har samma våglängd och går i samma riktning. Ljusvågorna förstärker varandra.

Med vilka enheter mäts ljus?

  • Lumen – (Candela) Mäter ljusflödet vilket är ljusets intensitet.
  • Lux. Mäter ljusintensitet per yta.

Vad är ett polaroidglas?

Et glas som bara släpper igenom vissa ljusvågor.

Vad är ljusets hastighet?

300 000 km/s

.Vad är stealth?

En militär term. Man försöker undvika radarns radiovågor genom att bygga farkoster som inte reflekterar elektromagnetisk strålning.

Vad är ett hologram?

En 3D-bild.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *