Frågor Fy5 Energikraftverk

Energi, energidistribution, elproduktion.

I vilka två delar är elnätet indelat i?

Stamnät och distributionsnätet

Vad ansvarar svenska staten oftast för?

Stamnätet

Varför används högspänningsel?

För att kunna transportera stora mängder el med så lite förluster som möjligt.

Vad gör en transformatorstation?

Omvandlar högspänningsel till el med lägre spänning.

Varför beror elpriset på vilken årstid det är?

Elektricitet är svår att lagra. Därför måste den användas så fort som den produceras. Vissa årstider är det enklare att producera el. Då blir den billigare.


 

Energikällor

Från slags kraftverk kommer den mesta av elektriciteten från i Sverige?

Vattenkraft och kärnkraft.

Från vilka kraftverk kommer elektriciteten från i världen?

Kol, naturgas och vattenkraft.

Vad menas med en förnybar energikälla?

Att den inte kan ta slut.

Ge exempel på energikällor som inte är förnybara.

Fossila bränslen, kärnkraft

Vilken grundämne används som bränsle i kärnkraftverk?

Uran-235

Hur fungerar ett kärnkraftverk. Enkel förklaring.

Uran klyvs och väldigt mycket värme bildas. Denna värme används för att koka vatten. Vattenångan leds in i en turbin som börjar snurra. Turbinen omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi.

Vad är en turbin?

En turbin är en slags generator. En magnet får snurra i en spole. Magnets rörelse ger upphov till elektricitet i spolen.

Vad används för att kontrollera kärnklyvningens hastighet?

Styrstavar.

Vilka är fördelarna med kärnkraft?

 • Kärnkraft är en pålitlig och driftsäker energikälla som är lätt att reglera.
 • Kärnkraft är billig energi.
 • Kärnkraft har inga koldioxidutsläpp. Den bidrar inte till växthuseffekten.

Vilka är nackdelarna med kärnkraft?

 • Uranbrytning medför risk för radioaktivt läckage
 • Kärnavfallet måste förvaras i 100 000 år
 • Kärnkraftsolyckor är inte kul.

Hur fungerar ett vattenkraftverk. Enkel förklaring.

Vatten med hög lägesenergi får forsa genom en turbin. Turbinen omvandlar vattnets rörelseenergi till elektricitet.

Fördelar med vattenkraft?

 • Vattenkraft är en pålitlig och driftsäker energikälla som är lätt att reglera.
 • Den är en förnybar energikälla.
 • Inga restprodukter eller utsläpp i miljön.

Nackdelar med vattenkraft?

 • Byggandet av vattenkraftverket medför förändringar i miljön. Det förändrar förutsättningarna för djur och växter (den biologiska mångfalden) som lever i vattendraget.
 • Vattenkraftverken måste byggas i lämpliga vattendrag vilket medför att de flesta finns i norra Sverige medan den största elförbrukningen finns i andra delar av landet.

Hur fungerar ett kolkraftverk. Enkel förklaring.

I ett kolkraftverk eldas fossila bränslen. Värmen används till att värma vatten. Vattenångan leds in i en turbin som omvandlar vattnets rörelseenergi till elektricitet.

Fördelar med kolkraftverk?

 • De fossila bränslena beräknas räcka länge till.
 • Det är enkelt att transportera, lagra och använda.
 • Fossilt bränsle innehåller mycket energi.

 • Nackdelar med kolkraftverk?
 • Kol förorenar naturen vid brytning och sprider giftiga ämnen i atmosfären t.ex. kvicksilver.
 • Kolkraftverk släpper ut mycket koldioxid som bidrar till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.
 • Rättigheter över oljefält orsakar många konflikter och krig i världen.

Fördelar med vindkraftverk?

 • Vindkraftverk kan placeras över hela Sverige eftersom det blåser överallt.
 • En förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten eller annan negativ miljöpåverkan.
 • En beprövad teknik som kräver lite underhåll och är lätta att sätt upp.

Nackdelar med vindkraftverk?

[/tab]

 • Vinden innehåller lite energi.
 • Snurrar bara när det blåser.
 • Dyra kostnader att uppföra dem.
 • Kräver stora ytor att stå på.
 • De bullrar och många tycker de är fula när de står i vackra landskap.

Fördelar med solceller?

 • En förnybar energikälla som inte avger några föroreningar.
 • En tyst och diskret energikälla. Kan enkelt läggas på hustak utan att det blir fult.
 • Kan nyttjas på avlägsna platser långt från elledningar. Bra för länder med dåligt elnät.

Nackdelar med solceller?

 • Höga kostnader vid tillverkningen.
 • Väderberoende och fungerar dåligt på vintern och inte alls på natten.
 • De har inte så hög effekt.

tab name=”Fråga 26″]

Vad är ett biobränsle?

[/tab]

Biobränsle är organiskt material t.ex. avfall, rester från avverkning av skog eller biogas.

Fördelar med biobränslen?

 • Ökar inte koldioxidhalten i atmosfären och bidrar inte till växthuseffekt eller global uppvärmning.
 • En förnybar energikälla.
 • Skulle kunna ersätta beroende av fossila bränslen i framtiden.

Nackdelar med biobränslen?

 • Framställningen kräver mycket energi.
 • Odling av biobränslen utnyttjar med mark där livsmedel kan odlas i fattiga länder. Det kan orsaka svält.
 • Vissa forskare hävdar att framställning av biobränslen ändå ger koldioxidutsläpp.

Nämn några sätt havet kan användas för att utvinna energi.

Tidvattenkraftverk, Vågkraftverk

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *