Frågor Fy6 Astronomi

Astronomin historia

Vad menas med en geocentrisk världsbild?

Att jorden är en fast punkt och universum mitt. Alla andra himlakroppar snurrar kring jorden. 

Varför har en geocentrisk världsbild passat bra i historien?

Det passar flertalet religioner. Det ger den allsmäktige guden större trovärdighet.

Vilka problem kan uppstå med en geocentrisk världsbild?

Himlakroppar rör sig inte i regelbundna banor på himlen.

Vad kallas teorin där allting kretsar runt solen.

Den heliocentriska världsbilden.

Vem var först att utmana den geocentriska världsbilden?

Kopernikus

Vad heter Danmarks store astronom?

Tycho Brahe

Vad är Johannes Kepler mest känd för?

Keplers lagar där han land annat beskriver jordens bana kring solen som en ellips och inte en perfekt cirkel som tidigare.

Vad upptäckte Galileo Galilei som knäckte teorin om den geocentriske världsbilden?

Han upptäckte fyra av Jupiters månar. De snurrade kring Jupiter och det motbevisade teorin om att allt snurrade runt jorden.

Vad är Galileo Galilei mer känd för?

Han arbetade efter den vetenskapliga metoden. Det innebär att hypoteser ska följas upp av utförda experiment.

Vad är Albert Einstein bidrag till astronomin?

Den allmänna relativitetsteorin. Den används för att beräkna och förutsäga himlakroppars rörelser i rymden.

Vad är en galax?

En stor samling stjärnor (100 miljarder).

Edwin Hubble upptäckte fler galaxer än vår egen. Vad upptäckte han mer?

Att alla galaxer är på väg ifrån varandra. Att deras hastighet bort från jorden är högre ju längre bort galaxen är.

Hur beskriver man vår världsbild idag på bästa sätt?

Acentrisk. Det finns inget som kan ses som universums centrum.

Universums födelse

Förklara kortfattad teorin ”big bang”?

Teorin om universum födelse.

Hur lång tid har universum existerat?

13,7 miljarder år.

Varför kunde inga atomer existerar strax efter big bang?

Det var för varmt.

Vilket är det vanligaste grundämnet i universum?

Väte

Ett bevis för big bang är bakgrundsstrålningen. Vad är det?

Elektromagnetisk strålning (radiovågor) som det finns lika mycket av oavsett åt vilket håll du mäter i världsrymden. De kommer inte från någon himlakropp utan anses vara ett eko från Big Bang.

Vad är rymden medeltemperatur?

3 grader över den absoluta nollpunkten d.v.s. -270 grader Celsius.

Vad består rymden av förutom det vi ser?

Mörk energi och mörk materia.

Solsystemet

Vad heter den galaxen där jorden befinner sig?

Vintergatan

Vad heter solsystemets planeter räknat från solen.

Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.

Sortera de fyra första planeterna i storleksordning. Störst först.

Störst först: Jorden, Venus, Mars, Merkurius.

Vad kallas de fyra första planeterna med ett gemensamt ord?

Stenplaneterna

Vilken planet kallas även för morgon eller aftonstjärnan?

Venus

Hur långt upp sträcker sig jordens atmosfär?

10 mil

Varför är mars en röd planet?

På grund av de kemiska föreningar som finns på ytan. De innehåller järn som rostat.

Vilken planet är störst i solsystemet?

Jupiter.

Vad består Saturnus, Neptunus och Uranus av till största del?

Grundämnena väte och helium.

Hur gammalt är solsystemet?

Ungefär 5 miljarder år.

Hur stor del är solen massa av solsystemets totala massa?

98 procent


 

En stjärnas liv

Hur föds en stjärna?

Gravitation drar ihop små partiklar till stora moln, nebulosor. När de packats tillräckligt kommer värmen av dess rörelse att starta fusion. Väteatomer slås ihop till helium och energi avges.

Vad är fusion?

En fusion är när lättare grundämnen slås till tyngre grundämnen. Det kräver högt tryck och hög temperatur.

Vad är en nebulosa?

Atomer och molekyler som dras ihop till ett moln i rymden. Ett stoftmoln.

Varför har stjärnor olika färg?

De är olika varma.

Vad är en solfläck?

En område på solen med lägre temperatur.

Varför är det intressant att ha koll på solfläckarna?

De påverkar jordens klimat.

Vad är en solvind?

Det är protoner och elektroner som kastas ut från solen ut genom solsystemet.

Hur dör en liten stjärna?

 1. Den sväller till en röd jätte (solen skulle svälja planeterna i solsytemet).
 2. När bränslet är slut krymper den till en vit dvärg.
 3. Den vita dvärgen svalnar och blir en svart dvärg

[tab name=”Fråga40″]

Hur dör en stor stjärna?

 1. Den sväller till en superjätte
 2. Den exploderar.
 3. Den innersta delar dras samman till en neutronstjärna. Eventuellt bildas ett svart hål.

Vad är ett svart hål?

En plats där gravitationen är extremt hög. Ljuset kan inte heller ta sig från svarta hål och därför syns de inte.

Vad är en supernova?

Supernova är när en jättestjärna exploderar i dess dödskamp.

Vad är en neutronstjärna?

En himlakropp som bara består av neutroner. Det är resultatet av att en jättestjärna dödskamp.

Hur kan nya grundämnen uppstå vid stjärnor död?

Vid stjärnor död uppstår extrem värme och extem tryck. Det är förutsättning för att grundämnen med högre atomnummer ska kunna fusionera.


 

Andra himlakroppar i rymden

Vad är en komet?

En himlakropp som färdas i regelbundna banor i universum. Vetenskapen tror att de kommer från universums början.

Varför är komets svans alltid riktad bort från solen?

Solvinden blåser bort kometens svans.

Vad består en komet av?

Snö, is, sten, m.m. Den klassiska beskrivningen om att en komet är en smutsig snöboll är inte helt fel.

Vad är skillnader mellan asteroid och meteoroid?

Asteroiden är större.

Vad är det för skillnad mellan en meteor, meteorit och meteorid?

 • En meteorid är en sten som färdas i rymden.
 • En meteor är när den färdas i atmosfären.
 • En meteorit kallas den när den landat.

Vilken typ av stjärnor är äldst i universum?

De röda dvärgarna.

Vilken är ljusets hastighet?

300 000 km / s

Vad är ett ljusår?

Sträckan ljuset färdas på ett år.

Vilka tre huvudtyper av galaxer finns det?

 • Elliptiska galaxer
 • Spiralgalaxer
 • Stavspiralgalax

Vad är vintergatan för typ av galax?

En stavspiralgalax.

Nämn en granngalax?

Förslag: Andromedagalaxen, Magellanska molnen

Vad är en exoplanet?

En planet i ett annat solsystem än jordens.

Vilka är troliga händelser för universums undergång?

 • The big chill: Universum kommer att expandera i all oändligt helt och bli kallare och kallare. Till slut slocknar alla stjärnor och allt blir dött.
 • The big crunch: Gravitationen fungerar som en gummisnodd. Till slut kommer galaxerna sluta att röra sig från varandra utan istället vända om och röra sig mot den gemensamma punkten igen.
 • The big rip: Det kollapsar och slits isär på något sätt.

Vad är det för speciellt med polstjärnan?

Det pekar alltid mot norr.

Var på stjärnhimlen hittar du polstjärnan?

En bit ovanför Karlavagnen. Polstjärnan lyser ganska svagt.

Vilken stjärna ligger närmast vårt solsystem?

Alpha Centauri. Eller Proxima Centauri. De sitter ihop i en dubbelstjärna.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *