Varför Ugglans NO?

  • Det är gratis. Använd de insparade pengarna till att fortbilda och höja lönerna för NO-lärare eller höj utrustningsnivån på NO-institutionerna.
  • Det är alltid uppdaterat. Jämför det med skolans idé om att återanvända läromedel. Det kan innebära att eleverna har upp till 6 år gammal naturvetenskaplig kunskap. Kanske några år till om hänsyn tas till bokens tryckning.
  • Används målen av flera lärare på samma skola blir undervisningen mer likvärdig vilket i sin tur gör bedömningen mer likvärdig.
  • Ugglans NO är alltid tillgängligt. Det sparar tid och energi eftersom det tar bort administrationen för dubbla läromedel och borttappade böcker. Ugglans NO underlättar anpassad studiegång för sjuka, bortresta eller hemmasittande elever.
  • Undervisningen är helt transparant gentemot hemmen eftersom alla enkelt kan följa det i det som händer i skolan. Det innebär en större möjlighet för föräldrar att engagera sig för elevernas inlärning.
  • Att undervisa utifrån en digital plattform är undervisning på elevernas villkor. Förhoppningsvis ökar det deras motivation.
  • Det finns flera svårighetsgrader i kurser på grund av länkar till artiklar, förklaringar och annat. Här finns även filmer med exempelvis egeninspelade föreläsningar och youtubeklipp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *