Vad vi gjort v3 + Läxa v4

Läxa  (onsdag v4) – Ugglans NO – Läs : bevis för evolutionen, oklarheter kring evolutionen, intressant kring evolutionen. Förbered er på debatt på första halvklassen. (läs länkar och små söta frågor)

Vad vi gjort v.3
Läxförhör kring grundtermer: organismer, population, mutationer, ekosystem, anpassning, naturligt urval, biol. mångfald
Film om Darwin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *