Prov Genetik

Vad kommer på provet?          Mål           Mål för E

Vad ska jag läsa? 

Hur ska jag träna till provet? 

Korsningövningar i genetik                         Korsningövningar i genetik FACIT

Gamla prov (Prov från verkligheten. Några är dock ganska lika varandra):

Extraläsning. Coola och intressanta artiklar. Dock ganska svåra.

Oskars filmer:

DNA-replikation. 

Prov Evolution

Prov evolution vecka 6

Tid:

 • 9a:   10 februari 12.50 – 13.50
 • 9b:   12 februari 11.30 – 12.30
 • 9Ld: 12 februari 12.50 – 13.50

Vad kommer på provet?        Mål

Vad ska jag läsa? 

 • UgglansNO : evolution
 • Biologibok : kapitel 1 – Liv i utveckling

Hur ska jag träna till provet? 

Gamla prov

Extraläsning:

Prov Kemi ”Periodiska systemet”

Tid:

 • 9a: Fredag 6 nov  12.50 – 13.50  sal 311
 • 9b: Fredag 6 nov  12.50 – 13.50 sal 310
 • 9Ld Fredag 6 nov 11.30 – 12. 30 sal 310

Vad kommer på provet?          Mål          Mål för att få E

Vad ska jag läsa?  Ugglans NO kemi periodiska systemet. Från början till ”Att analysera ett salt”

Hur ska jag träna till provet? 

Fler Instuderingsfrågor för er som inte kan få nog. Instuderingsfrågor facit

Oskars filmer:

 1. Atommodellen
 2. Valenselektroner
 3. Isotoper
 4. Atommassa och formelmassa
 5. Periodiska systemet
 6. Joner
 7. Joner2
 8. Bindningar
 9. Jonbindning
 10. Joner utifrån periodiska systemet
 11. Kemiska reaktioner
 12. kemiska reaktioner2

Från min kompis Bertram: Molekylförening, kemiska reaktioner

Grundkurs: Att skriva formler. S=Season, E=Episode

S01E01, S01E02, S01E03, S01E04, S01E05, S01E06, S01E07, S01E08, S01E09

Annat

Texten i helhet för utskrift. Hela texten

Fråga mig på ask.fm. Jag har skapat några konton som går att använda.

 • Login: UgglansNO1 Lösen: Ugglans1
 • Login: UgglansNO2 Lösen: Ugglans2
 •  Login: UgglansNO3 Lösen: Ugglans3

Vad vi gjort v42 + läxa v 43

Läxa v 43

Läs kapitel 4 UgglansNO om bindningar. Minst 2ggr.

Vad vi gjort v 42

På grund av allt vabbande så har jag spelat in filmer med olika begrepp som tanken var att jag skulle gå igenom. De finns under läxfliken.