Inför provet 9E

Här är målen: Betygskriterier evolution år9 vt15

I förmågan ”granska information, kommunicera och ta ställning” ingår nedanstående punkter enligt kunskapskraven. Varje delförmåga bedöms i tre nivåer ungefär såhär : enkel, utvecklande eller mycket utvecklande. Dessa motsvarar de tre betygsstegen E, C och A.

På provet är de bara vissa av kunskapskraven som bedöms. Nämligen de med svart text.

  • Samtala och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
  • Skilja fakta från värdering.
  • Formulera och motivera eget ställningstagande.
  • Beskriva tänkbara konsekvenser av ställningstagande.
  • Framföra och bemöta åsikter som breddar, fördjupar och för diskussioner framåt.
  • Använda olika källor vid informationssökning.
  • Resonera kring källors trovärdighet och relevans.
  • Använda information från olika källor i diskussioner, texter eller andra framställningar.
  • Anpassa information efter syfte och målgrupp.

Då har ungefär 30 minuter på att formulera en text utifrån en förvald fråga. Du får ta med dig 10 stödord.

Det satta betyget är en sammanvägningen av de testade delförmågorna.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *