NP kemi

 

När är provet?
 • Skriftligt prov: 11 april
 • Laborativt prov : Från och med vecka 11
Hur kommer provet att genomföras?

Nationella provet i fysik  består av två delprov, ett skriftligt och ett laborativt prov.

 • Det skriftliga provet består av tre delar.
 1. En teoretisk del som berör allt från sjuan till nian (75 min)
 2. En analytiskt del (45 min)
 3. En laborativ del där du ska planera en laboration. (30 min)
 • Det laborativa delen:

Du genomför en laboration praktiskt.

Finns det några gamla prov?
Del A  – (Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband.) A1 (2013) A1 (2017)
Del A – (Granska information, kommunicera och ta ställning) A2 (2013) A2 (2017)
Del A- Planering (Planering och systematisk undersökning i fysik) A3 (2013) A3 (2017)
Del B – Genomförande (Planering och systematisk undersökning i fysik). Labben finns i häftet. B (2013) B (2017)
Bedömningsanvisningar Facit (2013) Facit (2017)
Hur ska jag plugga på bästa sätt?
 1. Välj ett område nedan som du behöver repetera.
 2. Börja repetera begreppen inom området med quizlet eller tabs. Klicka på “träna begrepp” så kan du välja vilket du vill använda.
 3. Lyssna på arbetsområdet och följ med i texten. Tips är att skriva ut och stryka under medan du lyssnar.
 4. Gör övningarna som hör till. (Små söta frågor, deltest eller stortest.)
 5. Du kan också gå in på enskilda moment (sidor) på kemi.ugglansno.se
Kurser:

 KURS : GRUNDKEMI

Grundkemi Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
  Deltest 1 Deltest 2 Stortest

 

KURS : GAS, METALL, VATTEN OCH PH

Gas, Metall, Vatten och pH    Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
  Deltest 1 Deltest 2  Stortest

 KURS : EN HÅLLBAR UTVECKLING

Hållbar utveckling Träna begrepp   Skriv ut
   Deltest 1 Deltest 2 Stortest

 KURS : ORGANISK KEMI

Organisk kemi Träna begrepp   Skriv ut
Deltest1 Deltest2 Deltest3 Stortest

 KURS : PERIODISKA SYSTEMET

Periodiska systemet Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
  Deltest 1 Deltest 2 Stortest

 KURS : MATERIAL

Material Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
  Deltest 1 Deltest 2 Stortest

 KURS : ELEKTROKEMI

Elektrokemi Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
      Stortest