NP kemi

 

När är provet?
 • Skriftligt prov: 3 april
 • Laborativt prov : Från och med vecka 11. (Bestäms av dina lärare)

 

Hur kommer provet att genomföras?

Nationella provet i kemi  består av två delprov, ett skriftligt och ett laborativt prov.

 • Det skriftliga provet består av tre delar (A1, A2, A3). I den laborativa delen utför du en laboration (A4). 
  Del A1
  Teoretiskt prov som bygger på att du har baskunskaper i NO och förstår grundläggande samband
  Del A2
  Argumentera, granskar information och ta ställning.
  Del A3
  Du ska visa att du kan planera för en laboration
  Del A4
  Laborationen som du har planerat ska du nu genomföra
Finns det några gamla prov?

Np NO 2013 och 2017

 

Hur ska jag plugga på bästa sätt?
 1. Välj ett område nedan som du behöver repetera.
 2. Börja repetera begreppen inom området med quizlet eller tabs. Klicka på “träna begrepp” så kan du välja vilket du vill använda.
 3. Lyssna på arbetsområdet och följ med i texten. Tips är att skriva ut och stryka under medan du lyssnar.
 4. Gör övningarna som hör till. (Begreppsträning, små söta frågor, deltest eller stortest.)
 5. Du kan också gå in på enskilda moment (sidor) på kemi.ugglansno.se
Kurser:

 KURS : GRUNDKEMI

Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Skriv ut
 Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Stortest

 

KURS : GAS, METALL, VATTEN OCH PH

  Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Skriv ut
 Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2  Stortest

 KURS : EN HÅLLBAR UTVECKLING

Träna begrepp (Tabs)  Träna begrepp (Quizlet) Skriv ut
    Deltest 1 Deltest 2 Stortest

 KURS : ORGANISK KEMI

Träna begrepp (Tabs)  Träna begrepp (Quizlet) Skriv ut
Deltest1 Deltest2 Deltest3 Stortest

 KURS : PERIODISKA SYSTEMET

Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Skriv ut
 Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Stortest

 KURS : MATERIAL

Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Skriv ut
 Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Stortest

 KURS : ELEKTROKEMI

Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Skriv ut
Små söta frågor     Stortest