Np Fysik

 

När är provet?
 • Skriftligt prov: 11 april
 • Laborativt prov : Från och med vecka 11
Hur kommer provet att genomföras?

Nationella provet i fysik  består av två delprov, ett skriftligt och ett laborativt prov.

 • Det skriftliga provet består av tre delar.
 1. En teoretisk del som berör allt från sjuan till nian (75 min)
 2. En analytiskt del (45 min)
 3. En laborativ del där du ska planera en laboration. (30 min)
 • Det laborativa delen:

Du genomför en laboration praktiskt.

Finns det några gamla prov?
Del A  – (Använda begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara samband.) A1 (2013) A1 (2017)
Del A – (Granska information, kommunicera och ta ställning) A2 (2013) A2 (2017)
Del A- Planering (Planering och systematisk undersökning i fysik) A3 (2013) A3 (2017)
Del B – Genomförande (Planering och systematisk undersökning i fysik) B (2013) B (2017)
Bedömningsanvisningar Facit (2013) Facit (2017)

Nationellt prov i fysik från 2009 (Förslag till rättning)

Hur ska jag plugga på bästa sätt?
 1. Välj ett område nedan som du behöver repetera.
 2. Börja repetera begreppen inom området med quizlet eller tabs. Klicka på “träna begrepp” så kan du välja vilket du vill använda.
 3. Lyssna på arbetsområdet och följ med i texten. Tips är att skriva ut och stryka under medan du lyssnar.
 4. Gör övningarna som hör till. (Små söta frågor, deltest eller stortest.)
 5. Du kan också gå in på enskilda moment (sidor) på fysik.ugglansno.se
Kurser:

KURS GRUNDFYSIK

Grundfysik Träna begrepp Små söta frågor   Skriv ut
Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Deltest 4 Stortest

KURS ELEKTRICITET

Elektricitet Träna begrepp Små söta frågor   Skriv ut
Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Deltest 4 Stortest

KURS AKUSTIK

Akustik Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
      Stortest

KURS OPTIK

Optik Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
  Deltest 1 Deltest 2 Stortest

KURS MEKANIK

 Mekanik Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Stortest

KURS ATOMFYSIK

Atomfysik Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
  Deltest 1 Deltest 2 Stortest

KURS ENERGIKÄLLOR

Energikällor Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
  Deltest 1 Deltest 2 Stortest

KURS ASTRONOMI

Astronomi Träna begrepp Små söta frågor Skriv ut
  Deltest 1 Deltest 2 Stortest