Np Fysik

När är provet?

  • Provet är den 12 april.
   • Delprov 1 – (90 min)
   • Längre rast – (30 min)
   • Delprov 2 – (90 min)
Finns det några gamla prov?

Np NO 2013, 2014, 2015 och 2017

Hur ska jag plugga på bästa sätt?
 1. Välj ett område nedan som du behöver repetera.
 2. Börja repetera begreppen inom området med quizlet eller tabs. Klicka på ”träna begrepp” så kan du välja vilket du vill använda.
 3. Lyssna på arbetsområdet och följ med i texten. Tips är att skriva ut och stryka under medan du lyssnar.
 4. Gör övningarna som hör till. (Begreppsträning, deltest eller stortest.)
 5. Du kan också gå in på enskilda moment (sidor) på fysik.ugglansno.se
Kurser:
Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet)  Träna begrepp (Kahoot) Skriv ut
Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Deltest 4 Stortest
Träna begrepp (Tabs)  Träna begrepp (Quizlet) Träna begrepp (Kahoot) Skriv ut
Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Deltest 4 Stortest
Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Träna begrepp (Kahoot) Skriv ut
Små söta frågor  Deltest 1   Stortest
Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Träna begrepp (Kahoot) Skriv ut
Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Stortest
Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Träna begrepp (Kahoot) Skriv ut
Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Stortest
Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Skriv ut
Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Stortest
Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Skriv ut
 Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Stortest
Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Skriv ut
 Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Stortest