Np Fysik

 

När är provet?
 • Skriftligt prov: 1 april
 • Laborativt prov : Från och med vecka 11. (Bestäms av dina lärare)
Hur kommer provet att genomföras?

Nationella provet i fysik  består av två delprov, ett skriftligt och ett laborativt prov.

 • Det skriftliga provet består av tre delar (A1, A2, A3). I den laborativa delen utför du en laboration (A4). 
  Del A1
  Teoretiskt prov som bygger på att du har baskunskaper i NO och förstår grundläggande samband.
  Del A2
  Argumentera, granskar information och ta ställning.
  Del A3
  Du ska visa att du kan planera för en laboration.
  Del A4
  Du genomför en laboration. 
Finns det några gamla prov?

Np NO 2013 och 2017

Hur ska jag plugga på bästa sätt?
 1. Välj ett område nedan som du behöver repetera.
 2. Börja repetera begreppen inom området med quizlet eller tabs. Klicka på “träna begrepp” så kan du välja vilket du vill använda.
 3. Lyssna på arbetsområdet och följ med i texten. Tips är att skriva ut och stryka under medan du lyssnar.
 4. Gör övningarna som hör till. (Begreppsträning, små söta frågor, deltest eller stortest.)
 5. Du kan också gå in på enskilda moment (sidor) på fysik.ugglansno.se
Kurser:

 

Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet)  Träna begrepp (Kahoot) Skriv ut
Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Deltest 4 Stortest
Träna begrepp (Tabs)  Träna begrepp (Quizlet) Träna begrepp (Kahoot) Skriv ut
Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Deltest 4 Stortest
Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Träna begrepp (Kahoot) Skriv ut
Små söta frågor  Deltest 1   Stortest
Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Träna begrepp (Kahoot) Skriv ut
Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Stortest
Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Träna begrepp (Kahoot) Skriv ut
Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Stortest
Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Skriv ut
Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Stortest
Träna begrepp (Tabs) Skriv ut
 Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Stortest
Träna begrepp (Tabs) Träna begrepp (Quizlet) Skriv ut
 Små söta frågor Deltest 1 Deltest 2 Stortest

Photos: